Odgovor: To možnost imate. Sodišče mora po zakonu dovoliti nujno pot, če se izkaže, da vaš vikend nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški. V vašem primeru je tako. Sodišče bo dovolilo nujno pot še pod dodatnim pogojem, da se z njo ne onemogoča oziroma znatno ovira uporaba sosedove nepremičnine, in menim, da tudi s tem dodatnim pogojem ne boste imeli težav, saj boste sosedovo zemljišče uporabljali prostorsko in časovno omejeno, glede na to, da gre zgolj za občasni prevoz do vikend hiše. Dodal bi še, da boste morali za nujno pot sosedu plačati določeno nadomestilo, ki pa ni pretirano visoko.

Vprašanje: Zanima me, ali sem dolžan Telekomu dovoliti služnost za polaganje kablov na mojem zemljišču in ali sem za tako služnost upravičen do denarnega nadomestila.

Odgovor: Telekomunikacijska podjetja imajo za namene postavitve elektronskega komunikacijskega omrežja določena služnostna upravičenja na tujih nepremičninah, ki obsegajo tudi polaganje kablov. Telekomunikacijsko podjetje vam je dolžno poslati osnutek pogodbe o služnosti, katere sestavni del mora biti tudi določilo o višini denarnega nadomestila za služnost. Jasno je treba poudariti, da to nadomestilo ne sme biti zgolj simbolično (denimo 5 evrov), ampak mora biti enako, kot je višina plačila za enakovredno služnost, ki bi jo bilo mogoče doseči ob običajnem služnostnem poslu (torej mora ustrezati tržni ceni za vzpostavitev služnosti).

Mag. Boštjan J. Turk