Mestna občina Celje je dočakala odločbo Eko sklada o dodelitvi nepovratne finančne spodbude v višini dobrih 922.000 evrov za nakup desetih avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Toliko namreč znaša 80 odstotkov vrednosti celotnega nakupa, ki bo občino stal dobrega 1,1 milijona evrov.

Celje je sicer predzadnja mestna občina v državi, ki še nima vzpostavljenega javnega mestnega prometa. A že do konca leta ga bo vendarle dobila, medtem ko Slovenj Gradec še naprej ostaja brez. Za ta namen so v Celju že lani sprejeli celostno prometno strategijo, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. Tako Celje kot druga slovenska mesta se namreč srečujejo z vse gostejšim prometom in vse večjim številom avtomobilov tudi v mestih.

»Eden od ukrepov, da bi se zmanjšalo število tistih, ki se vsak dan v mesto pripeljejo z avtomobilom, je prav uvedba javnega avtobusnega potniškega prometa. To bo povečalo mobilnost tudi v Celju, posledično pa se bo zmanjšala potreba po uporabi osebnih vozil za vsakodnevne migracije,« pravi Mojca Grušovnik, tiskovna predstavnica celjske občine. Kot dodaja, bodo meščanom in obiskovalcem mesta ponudili kakovostne avtobusne prevoze s sodobnimi avtobusi in določitvijo smiselnih prog ter tako pri ljudeh spodbudili zanimanje za uporabo javnega potniškega prometa, konkretno novih avtobusov.

Mestna občina Celje je vlogo Eko skladu, s katero je zaprosila za subvencijo za nakup avtobusov na stisnjen zemeljski plin, poslala marca letos. Za začetek jih bodo kupili deset, mestni javni potniški promet pa predvidoma vzpostavili do konca leta, ko bodo v naselju Trnovlje zgradili tudi polnilno postajo za avtobuse na stisnjen zemeljski plin.

Več prostora tudi za kolesarje

Mnogi upajo, da se bo z nakupom avtobusov in uvedbo javnega potniškega prometa zmanjšalo tudi onesnaženje zraka z delci PM10. Celostna prometna strategija predvideva še celo vrsto ukrepov, ki bi lahko v prihodnosti prispevali k čistejšemu zraku, zato pospešeno gradijo manjkajoče pločnike za pešce in kolesarske steze. V mestu so temu ustrezno tudi že preuredili nekaj ulic, kjer je kolesarjem odmerjenega več prostora. Da bo tudi Celje dobilo mestni potniški promet, je sicer župan Bojan Šrot obljubil meščanom na zadnjih lokalnih volitvah, vse pa kaže, da mu bo obljubo uspelo izpolniti ravno v volilnem letu. Že pred časom je dejal, da upa, da Celjani na to ne samo težko čakajo, ampak bodo javni potniški promet tudi dejansko uporabljali. Kako zasedene bodo mestne proge, pa je odvisno tudi od cene prevoza. Ta namreč ne bo zastonj, bi pa naj bile cene vozovnic cenejše od tistih za medkrajevne povezave.