Univerzalna storitev predstavlja najmanjši nabor telekomunikacijskih storitev, ki morajo biti dostopne vsem končnim uporabnikom v Sloveniji. Cena storitev mora biti dostopna in enaka na celotnem ozemlju države.

Izvajalec storitev do konca 2019 Telekom Slovenije

V naboru univerzalne storitve na področju telekomunikacij so trenutno zagotavljanje in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih, priključitev na javno komunikacijsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji ter zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic. Izvajalec vseh treh storitev je do konca leta 2019 Telekom Slovenije oz. njegova družba TS Media.

Zdaj pa se je agencija odločila, da med storitve, ki sodijo v univerzalno storitev, uvrsti tudi širokopasovni dostop do interneta, je danes v Ljubljani novinarjem povedala direktorica Akosa Tanja Muha. S tem se Slovenija pridružuje zgolj sedmim državam v Evropi, ki so to že storile.

»Vključitev širokopasovnega dostopa v univerzalno storitev je pomembna za odpravo digitalne izključenosti podjetij in prebivalcev na območjih s slabše razvito komunikacijsko infrastrukturo,« je poudarila Muha. Čeprav so na agenciji nameravali od izbranega izvajalca širokopasovnega dostopa do interneta sprva zahtevati prenosno hitrost 10 Mbit/s, so sprejeli predlog operaterjev iz javne razprave, naj se ta določi pri 4 Mbit/s. To še vedno omogoča uporabo naprednih e-storitev vsem končnim uporabnikom v Sloveniji, kot so iskanje informacij, elektronska pošta, e-bančništvo, osnovna vključenost v socialne medije ali nakupovanje prek interneta.

V Akos dopolnili tri splošne akte

Da bodo spremembe lahko uveljavljene, je Akos dopolnila tri splošne akte: splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalen dostop do interneta, splošni akt o kakovosti univerzalne storitve in splošni akt o načinu izračuna neto stroškov izvajanja univerzalne storitve. Vsi trije bodo v uradnem listu objavljeni v petek, spremembe pa bodo začele veljati 60 dni pozneje.

Spremenjeni splošni akti bodo izvajalcu univerzalne storitve omogočili, da sam izbere ekonomsko najbolj učinkovito storitev dostopa do interneta, naj bo to preko fiksnega, mobilnega, hibridnega ali pa satelitskega dostopa. Do univerzalne storitve širokopasovnega dostopa do interneta bodo upravičeni uporabniki, ki zdaj nimajo možnosti dostopa na komercialni osnovi. Po oceni agencije je takšnih gospodinjstev približno 4600, razpršena pa so po celotni državi.

Če tem gospodinjstvom ne bo noben ponudnik omogočil dostopa do interneta, se bodo lahko obrnili na Akos, ta pa jih bo napotila na izbranega ponudnika univerzalne storitve. Ta bo moral vzpostaviti širokopasovni dostop, sam pa bo pri tem upravičen do nadomestila neto stroškov, ki jih bo imel z izvajanjem te storitve, in sicer se bodo ti stroški plačevali iz posebnega sklada, v katerega bodo prispevali vsi operaterji, ki delujejo na ozemlju Slovenije in katerih ustvarjeni prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij ali storitev je višji od dveh milijonov evrov.