Zabavnik je namenjen vsem, ki so prerasli prvega, izdanega predlani, namenjenega otrokom od 4. do 9. leta starosti. »Novo znanje boste osvajali na zabaven in šaljiv način, čeprav je vsebina tudi zelo resna,« pravijo avtorji, Urška Stritar, izkušena planinska pedagoginja in publicistka, in sodelavci. Gibanje v planinskem svetu terja pripravljenost, zato je poglavitni namen zabavnika seznanjanje z osnovami varnega planinstva. Skozi oči mladih literarnih junakov se bralec uči nenapisanih pravil obnašanja v hribih in značajskih lastnosti planinca, ki spoštuje druge pohodnike, pa tudi rastlinski in živalski svet. Marsikaj bo spoznal o slovenskih gorah in alpinistih ter se naučil novih besed in tipičnih planinskih izrazov.

Posamezni sklopi, od prepoznavanja planinskih poti do skrivnostnih likov gorskega sveta (vmes pa še o varnosti, vremenu, orientaciji, higieni, bivakih, zgodovini in tipičnem rastlinstvu ter živalstvu), so koncipirani skozi naloge, razvrščene po zahtevnosti: najlažje so označene z eno markacijo, najtežje pa s tremi. Naloge se razlikujejo tudi po načinu reševanja:  ena je pripravljena kot križanka, druga skozi uganke, pri tretji je treba povezovati, pri četrti vpisati pravilne odgovore, pri eni je treba risati, pri drugi poiskati rime, pri tretji pokazati ročne spretnosti. »Nekatere so namenjene tudi spodbujanju domišljije, ustvarjalnosti,  doživljanju občutij, ki jih v nas prebujajo hribi,« pravijo avtorji. Rešitve nalog so razkrite na zadnjih straneh zabavnika, ki stane 9,90 evra.