Na delovnem mestu preživimo vsaj tretjino svojega odraslega oziroma delovnoaktivnega življenja. Zato je pomembno, kakšno je naše delovno okolje, ki naj ne spodbuja le produktivnega ustvarjanja in k večji storilnosti, ampak naj spodbuja tudi inovativnost, učenje in druženje. Prav zato sodobna delovna mesta in delovna okolja postajajo vse bolj funkcionalna in vse manj pisarniška oziroma ukalupljena.

Njihov hobi je dizajniranje

Da so res lahko v službi človeka in njegovih potreb ter potreb delovnih timov, se v njihovo preurejanje ti vse pogosteje aktivno vključujejo, kar prinese obilico drugih pozitivnih učinkov. Te so med drugimi zadovoljno zaznali tudi v podjetjih, ki so te izkušnje delila na natečaju Zlata praksa. Vpetost zaposlenih v urejanje prostorov namreč zaradi opolnomočenja občutno poveča njihovo zavzetost, med seboj poveže različne oddelke ter še bolj izkristalizira in okrepi organizacijsko kulturo.

Med prvimi, ki so v Zlati niti opozorili na pomen prostorov za učenje in rast, je ustanova Center of Excellence in Finance – CEF. S prenovo osrednje avle, kjer organizirajo izobraževanja s področja upravljanja javnih financ in centralnega bančništva za uradnike držav jugovzhodne Evrope, so dosegli pomemben premik v dojemanju fizičnega učnega okolja. V sodelovanju z arhitektom Juretom Kotnikom so filozofijo »delo = učenje« uporabili za preureditev prostorov, kjer imajo poseben pomen simbolični organizacijski »prometni znaki«. Na pomen strategije razvoja delovnih prostorov opozarja tudi Ana Struna Bregar, direktorica Centra energetskih rešitev: »Kakovostni delovni prostori dvigujejo učinkovitost in ustvarjalnosti ljudi ter prispevajo tudi k spremembi organizacijske kulture podjetij.«

V Danfosu Trata se je v okviru pobude Delo prihodnosti (Future of Work), ki spodbuja zaposlene k razmišljanju o inovativnih idejah o delu v prihodnosti, oblikovala skupina zaposlenih, ki so želeli oblikovati kreativno delovno okolje. Tako so se sami lotili prenove na novo najetih prostorov, za kar so imeli na voljo le desetino denarja, kolikor so sami sprva predvideli, da bi ga potrebovali. Sodelavci, ki se sicer v prostem času ukvarjajo z notranjim dizajnom, so sami pripravili zasnovo za dizajn, grafično oblikovanje in renderje, predstavili idejo vodstvu ter sami poiskali izvajalce. Kmalu zatem so sestavili večjo skupino, ki bo preoblikovala prostore tudi drugod v podjetju.

Odprt prostor

Izziv je bila uskladitev želja posameznih oddelkov in oblikovanje prostora, da bi izpadel kot celota, obenem pa zadostil različnim potrebam. Največ kreativnosti so si dovolili pri oblikovanju inovativne sobe, kjer so se igrali s postavitvijo opreme v različnih barvah. Oblikovali so odprt prostor, ki deluje sveže in navdihujoče, namenjen pa je odprtim sestankom, predstavitvam večjim skupinam, doživetju virtualne realnosti in tudi sproščenemu druženju.

Ker je ena od osnovnih vrednot vključenost, so se za aktivacijo sodelavcev pri selitvi odločili v Prvi osebni zavarovalnici. Odločili so se, da v projekt selitve v nove poslovne prostore vključijo vse zaposlene in tako izpeljejo projekt vseh njih. Vzpostavili so tudi platformo za interno komunikacijo, ki zdaj omogoča vključevanje vseh sodelavcev tudi v druge aktivnosti.

Oblikovali so selitveno ekipo, ki je sodelavce obveščala o poteku projekta in jim omogočala tudi vplivati na izbiro opreme ter skrbela za to, da je glas zaposlenih prišel tako do vodstva podjetja kot arhitektov. Da tovrstno sodelovanje zaposlenih opazno izboljša vključenost zaposlenih in njihova zavzetost, so v Prvi osebni zavarovalnici dobili potrditev v Zlati niti, saj se je to že odrazilo v izmerjeni kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo.

V čebelnjaku, na trati in v klubu 14

V Petrolu so uredili odprti prostor za povezovanje s sodelavci in kreativno delo, saj so prepričani, da delovno okolje močno vpliva na spodbujanje inovativnosti, ki je prvi pogoj za doseganje odličnih poslovnih rezultatov. Odprti prostor je namenjen kreativnemu delu, komunikaciji, sodelovanju, druženju, ustvarjanju in izobraževanju. »Je projekt, ki sledi najnovejšim trendom razvoja zaposlenih. Z njim gradimo novo kulturo prostega pretoka informacij, odpiramo in širimo svoje obzorje ter spoznavamo inovativne pristope k delu. Poleg kreativnega dela omogoča tudi sproščen aktivni odmor in ustvarjalni počitek,« poudarjajo v Petrolu. Odprti prostor vsebuje tako odprte pisarne, sejno in konferenčno sobo (poimenovali so jo Čebelnjak), predavalnico (z imenom Trata), kuhinjo z jedilnico in teraso. Odprti prostor nadgrajujejo s sobo za coaching.

In katere cilje želijo doseči z odprtim prostorom za povezovanje s sodelavci in kreativno delo? Poleg spodbujanja kreativnosti in inovativnosti zaposlenih ter timskega dela so to okrepitev povezovanja v oddelkih in med njimi, neformalno izobraževanje, prevzemanje odgovornosti za lasten osebni in profesionalni razvoj, dvig zavzetosti in pripadnosti podjetju, obenem pa gre za uvajanje novih oblik (so)delovanja.