K razstavi je s svojo evidenco Mušičevih del, najobsežnejšim arhivom Zorana Mušiča v Sloveniji ter v organizacijskem smislu pripomogla Moderna galerija, ki je iz svoje zbirke posodila delo Preprosta ograda (1960) in arhivsko gradivo. Moderna galerija sicer hrani 60 Mušičevih del in evidenco 348 del. Njegovemu delu so se začeli podrobneje posvečati leta 1955, v času prvega grafičnega bienala. Mušičeva dela so odtlej vključili v 38 razstav, od tega sedem samostojnih. Prva njegova retrospektiva je bila leta 1966 v avstrijskem Gradcu, pripravil jo je nekdanji direktor Moderne galerije Zoran Kržišnik, ki je bil tudi prvi, ki je v tujini opozoril in pisal o Mušičevem ciklu Nismo poslednji. Ko so leta 2009 odprli prenovljene galerijske prostore, so jih odprli ravno z veliko pregledno razstavo Zoran Mušič v javnih in zasebnih zbirkah v Sloveniji; pripravila jo je tedanja kustosinja Breda Ilich Klančnik. kul