Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 716,17 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 14,4 milijona evrov oziroma dva odstotka več kot v predhodnem letu. Čisti dobiček skupine je znašal 9,02 milijona evrov; od tistega v letu 2016 se je zmanjšal za kar 77 odstotkov.

Tako občuten padec v Telekomu pojasnjujejo s slabitvami relativno visokih terjatev, ki so posledica plačilne nesposobnosti predvsem na medoperaterskem trgu, in oblikovanjem 30,3 milijona evrov rezervacij, ki so bile potrebne zaradi zmanjševanja izpostavljenosti do tožbenih zahtevkov in nadaljnjega kadrovskega prestrukturiranja. Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) skupine je v primerjavi z letom 2016 zdrsnil za 15 odstotkov, na 168,74 milijona evrov. Brez teh izrednih vplivov bi sicer skupina lani poslovala skladno z načrtom.

V letu 2017 je Skupina Telekom Slovenije za naložbe namenila 158,9 milijona evrov, od tega 144,4 milijona evrov v Sloveniji. Največji delež naložb je bil namenjen širitvi dostopovnega optičnega omrežja. Za letošnje leto v Telekomu Slovenije načrtujejo, da bodo na ravni skupine imeli 755,3 milijona evrov poslovnih prihodkov, 40,9 milijona evrov čistega dobička in EBITDA v višini 209,8 milijona evrov.

Za dividende bodo namenili 41 milijonov evrov

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je skupaj z upravo družbe pripravil tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017, ki je znašal 115,4 milijona evrov. Skupščini delničarjev, ki bo 11. maja, bodo predlagali, da se za izplačilo dividend nameni nekaj manj kot 40,98 milijona evrov oziroma 6,30 evra bruto na posamezno delnico, preostali del bilančnega dobička v višini 74,38 milijona evrov pa se prenese v naslednje leto.

Nadzorniki so se v sredo seznanili tudi s statusom posameznih tožbenih zahtevkov. Danes je bil namreč na ljubljanskem okrožnem sodišču sklican narok v ponovljenem sojenju zaradi odškodninske tožbe T2, ki presega 129 milijonov evrov, skupaj z obrestmi pa dosega že 261 milijonov evrov. Skupina Telekom Slovenije je v obdobju od leta 2012 do lani višino vloženih tožbenih zahtevkov proti družbam v skupini sicer zmanjšala za 473 milijonov evrov.