Po lanski januarski dokapitalizaciji je hranilnica dobila šest delničarjev, ki so dosegli nad petodstotni delež. Največjega oz. 10,77-odstotnega ima Alea Iacta. Ta je v luči sklepa z decembrske skupščine, da uprava lahko letos poveča osnovni kapital za tri milijone evrov, predlagala preveritev Lonovega lanskoletnega ravnanja in poslovanja.

Hranilnica Lon je namreč konec lanskega septembra na svojih bankomatih začela prodajati kriptožetone bitcoin, a jim je Banka Slovenije 19. januarja odredila takojšnje prenehanje prodaje. Po neuradnih informacijah je bil razlog za to v zakonskih določilih, ki bankam dovoljujejo le prodajo finančnih produktov, kar bitcoin ni.

Večina oblikovanih oslabitev izhaja iz naložbe v poslovno stavbo v Kranju

Alea Iacta predlaga, naj revizor preveri, ali je hranilnica z bitcoini poslovala skladno s predpisi, to pa naj preveri tudi za poslovanje na drugih področjih. Ker večina oblikovanih oslabitev izhaja iz slabitve naložbe v poslovno stavbo na Žanovi ulici v Kranju, družba predlaga še, naj revizor glede na visoko ceno gradnje prevetri tudi izvedbo te naložbe.

Ob tem pa naj revizor preveri stroškovne skupine iz poslovnega načrta za lani, ki od plana odstopajo več kot 20 odstotkov. »Menimo, da bi bil kapitalski primanjkljaj bistveno manjši, če bi uprava poslovala bolj racionalno in skrbela, da hranilnica posluje stroškovno učinkovito,« so zapisali v obrazložitvi sklepov v sklicu skupščine, ki ga je Lon danes objavil na spletni strani Ajpesa.