Na konferenci Zlata nit je Dnevnik v sodelovanju s Pokojninsko družbo A, ki vsako leto poskrbi za presenečenje, ki pri posameznikih spodbudi bolj poglobljeno razmišljanje o prihodnosti, poskrbel za poseben časovni stroj. Predstavili so namreč simulator staranja, ki so ga lahko preizkusili tudi udeleženci, in zanj je bilo res veliko zanimanja.

»Smo dolgoživa družba in vsak dan poslušamo, kako bomo morali tudi delati dlje. Na Finskem današnje mlade že čaka upokojitev po 70. letu starosti, Slovenija pa temu tudi že počasi sledi. Smernice so torej jasne. Še vedno se premalo ljudi zaveda, kako je sploh biti na starost delovno aktiven, še posebno v delovno intenzivnih panogah,« razmišlja Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A, ki želi pri podjetjih in posameznikih spodbuditi senzibilnost za starejšo populacijo. Tako je med drugimi nemški inovator Wolfgang Moll razvil posebno obleko, ki s posebnimi utežmi, očali in glušniki simulira staranje telesa – izgubo mišic, obrabo sklepov, slabše ravnotežje, izgubljanje vida in sluha.

»V Sloveniji smo želeli z nakupom tega simulatorja razširiti izkušnjo staranja in tako povečati družbeno senzibilnost, izboljšati razumevanje, kako je v čevljih denimo osemdesetletnika. Kako se počuti, ko opravlja vsakodnevna opravila, ki se nam, ki še nismo toliko stari, zdijo povsem samoumevna. Če povem po pravici, je bil zame izziv in velik napor že stati, kaj šele obleči in obuti se, kaj šele, da bi moral kaj delati,« je bil slikovit Vižintin.

V svetu podjetja uporabljajo simulator predvsem zato, da prilagajajo svoja delovna okolja starejšim zaposlenim. »Pozitiven učinek za družbo je, da ko posameznik sam stopi v ta časovni stroj in sam na lastni koži izkusi to izkušnjo, postane bistveno senzibilnejši za starejše ljudi, postane bolj empatičen. To izkušnjo priporočam vsakomur.« Tovrstna izkušnja podjetjem pomaga ne le pri prilagoditvi delovnih mest in okolja, pač pa tudi pri prilagoditvi izdelkov in storitev starejšim. To je pomembno, saj bo v prihodnjih 20 letih več kot 35 odstotkov Slovencev starejših od 65 let. »Verjetno bodo marsikje ugotovili, da njihove storitve in izdelki pa le niso tako starejšim prijazni, kot so menili,« k premisleku spodbuja Vižintin. jpš