Competo je v soorganizaciji z Danfossom Trata izpeljal prvi HR-hekaton, na katerem so se sodelavci iz osmih podjetij v mešanih timih lotili najbolj perečih kadrovskih izzivov, ki jih prinaša prihodnost dela. Tako je 70 udeležencev iz osmih podjetij pod vodstvom Perryja Timmsa, kadrovskega futurologa, in drugih izkušenih mentorjev razmišljala o medgeneracijskem sodelovanju, digitalizaciji, novih načinih učenja znotraj podjetja, spodbujanju zavzetosti zaposlenih na vseh ravneh, tudi v proizvodnji, pa o medpodjetniški izmenjavi tako talentov kot projektov in dobrih praks, o zagotavljanju IT-kompetenc, privlačnosti za milenijce in generacijo Z, o skrbi za dobro počutje zaposlenih, spodbujanju inovativnosti in o inovativnih pristopih pri pridobivanju novih sodelavcev.

Skupine so ob koncu dneva svoje ideje predstavile komisiji, ki je podelila nagrade v štirih kategorijah. V kategoriji najbolj aplikativna ideja je komisija za najboljšo spoznala idejo Hack my mood. Ekipa je predstavila model za merjenje razpoloženja zaposlenih/organizacije v realnem času. Za najbolj kreativno idejo so prepoznali platformo Innovation circle, kamor zaposleni oddajajo svoje ideje. Najbolj raziskana ideja je Live and let live, ki omogoča povezovanje dveh generacij na dveurnih tedenskih srečanjih z različnimi vsebinami in opolnomočenje za uporabo digitalnih kanalov komuniciranja in koordiniranja srečanj. Najbolje predstavljena ideja pa je bila Hack the Work. Gre za rešitev izziva, kako postati privlačen zaposlovalec za milenijce in generacijo Z. Ekipa je oblikovala rešitev, s katero imajo novi sodelavci možnost izbire izziva/naloge, pri kateri želijo delati, pri čemer v hitrosti in z rešitvami tekmujejo z bolj izkušenimi sodelavci.

»Na HR-hekatonu smo združili različna podjetja in posameznike, ki so prav zaradi različnosti skupaj razvili kreativne ideje, ki imajo potencial, da izboljšajo delovna mesta. To je dokaz, da povezovanje deluje in da naj bo vključeno v načrte vsakega podjetja,« je med drugim dejal Matic Vošnjak, direktor Competa.