V sklopu Zlate niti je Dnevnik v partnerstvu z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom RS izpeljal prvi natečaj Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno ZAvzeti. Natečaj je potekal v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Središče natečaja na podlagi raziskovalnih ugotovitev predstavljata odnos do starejših sodelavcev in njihovega prispevka k rasti in razvoju podjetju. Za pridobitev priznanja je moralo podjetje izpolnjevati štiri pogoje: ima vsaj 15 odstotkov zaposlenih nad 45 let, izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazuje bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin ter izkazuje uspešnost po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti.

Ukrepi so kot pomoč navedeni v katalogu ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, vendar štejejo tudi drugi ukrepi, ki jih podjetje izvaja in niso navedeni v katalogu. V primeru, da imajo zaposlenih le pet ali šest oseb, je pogoj, da ima podjetje enega zaposlenega v starosti nad 45 let. Podjetja so morala izkazovati tudi poslovno uspešnost. Uspešnost podjetja je predstavljena po sistemu uravnoteženih kazalnikov Balanced Score Card (BSC), ki zajema finančne kazalnike, HR-kazalnike, trženjske kazalnike in kazalnike inoviranja. Na natečaj se je prijavilo 15 podjetij, priznanja je prejelo 11 podjetij.

Priznanja so prejela podjetja Avantus, Biotehniški izobraževalni center, Danfoss Trata, Droga Kolinska, Iskratel, JP Komunala Brežice, KENS elektronika, Kovinarstvo Bučar, Petrol, Varis Lendava in Zeus. Med njimi so posebna priznanja v vsaki od velikostnih kategorij prejeli KENS elektronika, JP Komunala Brežice in Petrol.

Razlogov, da je sklad zagnal projekt ASI, je več. Približujemo se pomanjkanju talentov: leta 2030 bo v Sloveniji 175.000 manj delovno aktivnih prebivalcev kot danes. Za rast podjetij zaradi demografskih sprememb ne bodo zadostovali samo mladi, uspešnost podjetja v prihodnosti je namreč odvisna od sposobnosti aktivacije talentov vseh starosti. Poleg tega raziskave kažejo, da so talenti različnih starosti najbolj podizkoriščen organizacijski vir in da produktivnost podjetja zraste z zavzetostjo in vključenostjo tudi starejših. Znanje in izkušnje starejših pa so kapital, ki ne daje donosa, če ni aktiviran. jpš