Odgovor: Iz povedanega sklepam, da sporazumna delitev solastnine ne pride v poštev. Ostane vam le še, da zahtevate sodno delitev solastnine pred nepravdnim sodiščem, če se pravici zahtevati delitev niste izrecno odpovedali. Sodišče ima na voljo več načinov za delitev solastnine, primarno pa si prizadeva za fizično delitev, in sicer tako, da vsak dobi tisti del, za katerega vsak izkaže upravičen interes. V vašem primeru bo sodišče najverjetneje menilo, da bi se s fizično delitvijo nepremičnine njena vrednost zmanjšala, zato bi se lahko odločilo, da se nepremičnina proda in kupnina razdeli, razen če bi eden od solastnikov (tast ali tašča) predlagal, da nepremičnina pripade njemu. Ta bi nato moral izplačati vaš delež.

Vprašanje: Bivša partnerica namerava uveljavljati sodno delitev najine nepremičnine. Večkrat sem ji že povedal, naj s tem še malo počaka, saj bo vrednost nepremičnine neizmerno zrasla zaradi gradnje avtoceste v neposredni bližini, vendar vztraja, da mi le nasprotuje. Če bo res zahtevala sodno delitev, ali lahko prosim za odlog ali kaj podobnega zaradi nesmotrnosti prodaje v tem času?

Odgovor: Sklicujete se lahko na neprimeren čas zahtevanja delitve. Vsak solastnik ima sicer pravico zahtevati delitev solastnine kadar koli, le ob neprimernem času ne. Ta neprimeren čas se lahko nanaša tako na objektivne lastnosti (npr. gradnja avtoceste) kakor subjektivne (npr. daljša odsotnost enega od solastnikov), bistveno pa je, da gre za neko prehodno in začasno neprimernost. V vašem primeru lahko ugovarjate, da je čas za delitev neprimeren, in se sklicujete na dejstvo, da bo v bližnji prihodnosti nepremičnina vredna bistveno več, kot je zdaj. Sodišče bo tako moralo pretehtati med vašimi interesi in interesi vaše nekdanje partnerke. Imejte pa v mislih, da sme sodišče odložiti delitev za največ tri leta.

Mag. Boštjan J. Tutk