Odgovor: Če se z bratom ne bosta mogla sporazumeti glede delitve hiše, boste lahko zahtevali, da delitev opravi sodišče v nepravdnem postopku. Pri tem boste lahko predlagali, da dobite v naravi tisti del hiše, za katerega boste izkazali upravičen interes. Brat bi sicer lahko delitvi nasprotoval, vendar pa največ za tri leta in samo v primeru, če bi za to izkazal močnejši interes kot vi, kar pa se mi zdi, da mu bo težko uspelo, upoštevaje dejstvo, da doslej ni izpolnjeval svojih obveznosti do te nepremičnine.

Vprašanje: Zanima me, ali sorodnik, ki je bil z menoj solastnik stanovanjske hiše, katere lastnik sem zdaj postal sam, odgovarja za zanemarjanje te hiše v obdobju, ko sva bila še solastnika?

Odgovor: Da. V primeru, če je bilo zanemarjanje take vrste, da lahko govorimo o stvarni napaki, potem sorodnik, ki je bil z vami solastnik stanovanjske hiše, odgovarja za stvarne napake na tej nepremičnini, in sicer v mejah vrednosti svojega idealnega deleža, kar pomeni, da v primeru, če je njegov idealni delež znašal 50 odstotkov, odgovarja za stvarne napake (zanemarjanje) v tem sorazmerju.

Mag. Boštjan J. Turk