Državno odvetništvo se do vsebine in dosedanjega poteka postopka, ki ni pravnomočno končan, ne sme in ne more vrednostno opredeljevati, dejstvo pa je, da mora vložiti pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, ker je takšno navodilo ministrstva za obrambo, ki ga državno odvetništvo v konkretni zadevi zastopa. Pravica do pritožbe je ustavna pravica, pritožba kot takšna pa edino redno pravno sredstvo zoper odločitev sodišča prve stopnje, s katerim bo slednja vsebinsko in procesno podvržena še presoji pritožbenega sodišča.

Zato je nenavaden, s strani odvetnika, ki je pravni strokovnjak, pa tudi presenetljiv očitek, da država s tem zlorablja pravdne možnosti brez upanja na uspeh. Po vloženi pritožbi bo namreč o zadevi odločalo višje sodišče kot edino pristojno za ugotovitev, ali je sodišče prve stopnje v konkretni zadevi pravilno in zakonito ugotovilo odgovornost države in ji posledično naložilo plačilo odškodnine in rente v prisojeni višini. Takšni kontroli ugotovitev nižjih instanc pa je institut pravnih sredstev tudi namenjen.

Tajda Toni

predstavnica za odnose z javnostmi, Državno odvetništvo Republike Slovenije