Potem ko je zakon o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju  Celjske  kotline uspešno prestal prvo obravnavo v državnem zboru, so se oglasili tudi v Šentjurju, kjer je del Proseniškega v krajevni skupnosti Blagovna prav tako degradirano območje, v zakonu pa sta kot degradirani omenjeni le občini Celje in Štore. Zdi se, kot da so predlagatelji na to, da je del Proseniškega na območju krajevne skupnosti Blagovna v šentjurski občini, pozabili.

Izredne seje ni bilo

Poslanka Janja Sluga, ki je zakon vložila v zakonodajno proceduro, je že februarja, ko so poslanci zakon poslali v drugo obravnavo, dejala, da naj po mnenju vodje projekta, strokovnjakinje doc. Cvetke Ribarič Lasnik, za to ne bi bilo ustreznih strokovnih podlag, saj na območju Šentjurja ni bilo opravljenih ustreznih analiz in študij.

Toda to šentjurski župan Marko Diaci odločno zavrača: »Študij je bilo doslej narejenih že dovolj, zato menim, da nove, ki ne nazadnje tudi veliko stanejo, niso potrebne. Ker pa je v eni od brošur lepo napisano, da je tudi Proseniško del degradiranega območja Celjske kotline, mora biti v zakon vključena tudi naša občina. In to zdaj zahtevamo.«

O tej zahtevi bi morali na izredni seji razpravljati tudi svetniki, a seje zaradi nesklepčnosti ni bilo. Kljub vsemu pa si bo občina prizadevala, da bi jih predlagatelji še povabili k sodelovanju in zakon ustrezno popravili oziroma dopolnili. »Če se to ne bo zgodilo, bomo razmislili o ustavni presoji zakona,« pravi župan, ki je v imenu občine na ministrstvo za okolje in prostor ter na predsednika državnega zbora že naslovil pismo, v katerem izpostavlja problematiko izvzetja občine iz postopka.