Nepoklicni župan Šentruperta Rupert Gole je imel nedavno v svojem arhitekturnem studiu Esplanada v Slovenski vasi neprijeten obisk. Na podlagi prijave, češ da poslovno-stanovanjski objekt nima vseh potrebnih dovoljenj, da lahko v njem posluje tudi podjetje, ga je obiskal inšpektor za gradbeništvo. Izkazalo se je, da prijava le ni povsem iz trte izvita. Inšpektor je ugotovil, da za objekt ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti. Zato je zavezancu Esplanada inženiring in projektiranje d. o. o. 21. februarja izdal odločbo o prepovedi uporabe poslovnega objekta, so nam pojasnili na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, pod katerega sodi tudi gradbena inšpekcija.

Priznava, da mu eno dovoljenje manjka

Gole, ki v Esplanadi opravlja funkcijo direktorja, priznava, da bi moral poleg dveh gradbenih dovoljenj za hišo in nadstrešnico pridobiti še dovoljenje za spremembo namembnosti, česar pa ni storil. Dodaja, da se na inšpektorjevo odločbo ne bo pritožil, bo pa na upravno enoto podal vlogo za pridobitev potrebnega dokumenta.

Kot pojasnjuje, je bila hiša na naslovu Slovenska vas 8 zgrajena v 80. letih kot stanovanjska hiša na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. »Hišo smo kupili in jo prenovili oziroma dokončali v obstoječih gabaritih. Za nadstrešnice, ki smo jih postavili na novo ob hiši, smo pridobili novo gradbeno dovoljenje,« pripoveduje Gole. V pritličju hiše živi z družino in na tem naslovu so tudi uradno prijavljeni, v nadstropju in mansardi pa so prostori za arhitekturni biro, v katerem trenutno dela osem ljudi.

Biro je prva leta deloval v sosednji stavbi, ker pa so prostori kmalu postali pretesni, je Gole leta 2014 biro preselil na sedanjo lokacijo. »Gledano strogo skozi določila zakona bi morali takoj, ko se spremeni dejavnost v določenem delu objekta, za tisti del objekta pridobiti gradbeno dovoljenje zaradi spremembe dejavnosti. Ker pa naša dejavnost ni povezana s kakšnimi proizvodnimi procesi, ampak so naša delovna mesta zgolj mize z računalniki, je takšna vloga relativno enostavna in bi jo seveda lahko že zdavnaj oddali,« priznava Gole.

Razmišlja o selitvi podjetja v Ljubljano

Zakaj je torej niso? »Ker smo se bolj zgledovali po praksi kot po zakonu,« pravi in dodaja, da za tovrstno dovoljenje zaprosi le redko kdo. Kot pravi, mnogi biroji ali storitvene dejavnosti, na primer računovodski servisi, računalniški programerji in podobno, ki za svoje delovanje potrebujejo zgolj mizo, stol in računalnik, pogosto zasedajo kar cela stanovanja v blokovskih soseskah.

Te so običajno na zemljiščih, opredeljenih zgolj za stanovanjsko rabo, zato podjetniki ne morejo niti zaprositi za gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti stanovanja. V primeru Goletove hiše pa je raba zemljišča opredeljena kot območje centralne dejavnosti, kar pomeni, da je namenjeno oskrbnim, storitvenim, družbenim dejavnostim in bivanju. »Tako nam je seveda omogočeno, da vlogo za spremembo dela objekta v poslovno dejavnost tudi podamo.«

Drugi razlog, zakaj tega še niso storili, pa je v vse večjem številu naročil, posledično bo Esplanada dodatno zaposlovala in prostori v hiši v Slovenski vasi 8 bodo kmalu postali pretesni. Tako se že dogovarjajo za lokacijo v Ljubljani, kjer tudi že delajo na nekaj večjih projektih. Zato je ena od možnosti tudi selitev poslovnih prostorov v Ljubljano, hiša v Slovenski vasi pa bi bila v celoti namenjena stanovanjski rabi. Vendar dokončna odločitev še ni padla, pravi Gole, kot tudi še ni jasno, ali se bo letos potegoval še za četrti županski mandat.