Ob jutrišnjem svetovnem dnevu žena so v družbi Bisnote izvedli raziskavo o vplivu žensk na gospodarstvo z imenom BIWI Indeks 2018. V analizo so vključili enajst držav, v katerih je prisotna njihova družba, med njimi tudi v Sloveniji.

BIWI indeks meri vpliv žensk glede na štiri parametre:

• delež podjetij z ženskim lastništvom glede na skupno število podjetij,

• delež števila zaposlenih v podjetjih z ženskim lastništvom glede na skupno število zaposlenih,

• delež prihodkov teh podjetij glede na skupne prihodke,

• delež dobička glede na skupni dobiček v gospodarstvu.

Osnova za izračun BIWI indeksa je delež števila podjetij z »ženskim« lastništvom glede na skupno število podjetij. To osnovo se nato pomnoži z obsegom poslovanja ženskih podjetij, merjeno s številom zaposlenih, prihodki in zasluženim čistim dobičkom.

Največji vpliv med analiziranimi državami imajo Slovenke

Glede na analizirane podatke imajo največji vpliv na domače gospodarstvo prav Slovenke (njihov BIWI indeks jen znašal 127,6), sledijo jim Madžarke (BIWI indeks 124), Avstrijke (106,6) in Nemke (106). Najmanjši vpliv na gospodarstvo imajo Čehinje (71,9), sedijo jim Švicarke (78,1). Slovenska podjetja, ki imajo pretežno »žensko lastništvo«, dosegajo tudi največji delež prihodkov in dobička glede na celotno gospodarstvo, so ugotovili v raziskavi.

Dobiček podjetij z ženskim lastništvom je v Sloveniji v povprečju višji od dobička podjetij z moškim lastništvom. Hkrati za 9 odstotkov presega povprečje slovenskega gospodarstva. V drugih državah je glede na izsledke raziskave dobiček podjetij z ženskim lastništvom nižji. Tudi razkol med plačami žensk in moških je v Sloveniji eden izmed najmanjših v Evropi.

Več o izsledkih raziskave tukaj.