V sedmerici finalistov Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit v kategoriji velika podjetja sta tudi AMZS in DM – Drogerie Markt. AMZS je meril kakovost odnosov med zaposlenimi in organizacijo tretjič. Zaposlene o rezultatih ankete seznanijo v internem glasilu, na sestanku članov širšega kolegija pa sprejmejo aktivnosti za izboljšanje ocen in izvedbo. Nosilci teh aktivnosti so vsi predstavniki vodstva odjetja.

Vrsta zimskih srečanj

Na podlagi ocen Zlate niti in interne ankete o zadovoljstvu so v AMZS uvedli srečanja vseh zaposlenih. Med januarjem in marcem bodo pripravili skupaj 12 srečanj, namenjenih predvsem seznanitvi vseh zaposlenih s poslovanjem družbe, s cilji, strategijo in vizijo ter pogovoru o prihajajočih trendih pa tudi treningu komunikacije s strankami, je pojasnila Anisa Faganelj, strokovna vodja akademije AMZS.

Ker želijo v kolektiv, ki trenutno šteje 412 sodelavcev, privabiti res dobre sodelavce, so z informacijo, da so med finalisti Zlate niti, opremili tudi aktualne oglase za zaposlitev. »Dobri odnosi med zaposlenimi in organizacijo so ključni dejavnik dolgoročnega uspeha organizacije, zato v odnose veliko vlagamo. Včasih gre za vrsto drobnih dejanj, kot so pohvale, čestitke, ali pa druženja in izobraževanja. A najpomembnejše je to, da se z vsakim od 412 sodelavcev AMZS pogovarjamo z imenom in priimkom in ne le kot z nekom, ki je zaposlen v določeni poslovni enoti. Med seboj se spoznavamo in poznamo kot osebe in to je temelj dobrih odnosov,« je poudarila Anisa Faganelj.

Prisluhnejo željam sodelavcev

Letos v AMZS, ki je v zadnjih dveh letih število zaposlenih povečal za četrtino, dodatnega zaposlovanja ne načrtujejo. S pridobivanjem kadrov pa imajo velike težave. Tesno sodelujejo s poklicnimi in srednjimi šolami ter fakultetami, trenutno pa se pogovarjajo, da bi ponujali prakso študentom iz tujine. Primanjkuje jim sodelavcev za klicni center v Ljubljani, pri čemer je razpis za to delovno mesto praktično ves čas odprt.

DM – Drogerie Markt sodeluje četrtič, vendar je nazadnje kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo meril v Zlati niti 2009. »V vmesnem času smo večkrat izvajali interno koncernsko anketiranje sodelavcev, s katerim merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo. ne glede na ankete pa ves čas stremimo k izboljšavam, ki so v skladu z željami sodelavcev. Zadnji dve leti imamo zaposleno sodelavko, ki je zadolžena za to, da prisluhne sodelavcem, ki ji povedo, kako se počutijo, ter jim pomaga najti rešitve za težave. Z lastno akademijo skrbimo tudi za osebno in poklicno rast zaposlenih,« je naštela Karin Kermavnar Pezdirc, strokovna sodelavka oddelka razvoja kadrov v podjetju, kjer trenutno dela 665 sodelavcev.

Pri delu z ljudmi ni premora

Na uvrstitev med finaliste, ki jim potrjuje, da delajo dobro ter da sodelavcem ponujajo prijetno, zdravo in kreativno okolje, so zelo ponosni, nanjo so opozorili tudi na svoji spletni strani predvsem z željo, da se pokažejo kot dober zaposlovalec, ki želi prav tako dobre sodelavce. »Pri nas lahko sodelavci zares izkoristijo svoj potencial ter rastejo tako strokovno kot osebnostno. Je pa treba ves čas spremljati zadovoljstvo sodelavcev, jim prisluhniti in spodbujati njihov razvoj,« je poudarila Karin Kermavnar Pezdirc, sodelavka v DM – Drogerie Markt, ki bo konec leta zaposloval več kot 700 ljudi.