Veljko Rus se je rodil 8. decembra 1929 v Višnji Gori. Maturiral je v Ljubljani na 1. gimnaziji, diplomiral na Katedri za čisto filozofijo Univerze v Beogradu in doktoriral na Katedri za sociologijo Univerze v Zagrebu. Med letoma 1957 in 1958 je bil na specializaciji v Poitiersu in Parizu, kjer je pripravljal doktorat s področja filozofije dela.

Leto pozneje je bil odstranjen z univerze zaradi neustreznih moralnopolitičnih stališč. 1960 se je zaposlil na Višji kadrovski šoli v Kranju, kjer je predaval Sociologijo dela in izvajal empirične raziskave s področja organizacijske demokracije. Med letoma 1968 in 1969 je bil na specializaciji v ZDA na Columbiji v New Yorku, v Ann Arboru in na Berkeleyju.

Izredni član Sazuja je postal 30. maja 1991, redni član 6. junija 1995. Rus je bil tudi častni član Slovenskega sociološkega društva, ambasador znanosti in ustanovitelj Raziskovalnega komiteja št. 10 (za industrijsko demokracijo) pri International Sociological Association.

Sam ali s sodelavci je objavil 192 strokovnih člankov in 30 samostojnih knjižnih del. Svoje prvo knjižno delo Človek, delo in strukture je objavil 1970. Zanj je 2013 je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča. Samostojno je objavil še Socialna država in družba blaginje (1990), Podjetizacija in socializacija države (2001) in Tretja pot med antikapitalizmom in postsocializmom (2009).