»Ne morem reči, da se ni doslej nič naredilo, pa vendar pogrešamo strateški pristop k urejanju naših vodotokov. Trenutno si najbolj želimo, da bi se končno izvedla skupna hidrološko-hidravlična študija za celotno območje Zgornje Savinjske doline, da bi dobili najnevarnejše lokacije in tudi najbolj smiselne ukrepe, ki bodo v prihodnje omogočali učinkovito protipoplavno zaščito. Ne samo na območju posamezne občine, temveč celotne doline in tudi nizvodno,« je po sestanku z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen povedal župan Ljubnega Franjo Naraločnik, ki je tudi koordinator zgornjesavinjskih županov.

Pogosto prepolni zadrževalniki

Naraločnik je priznal, da je bil ministričin obisk sicer bolj vljudnostne narave in da kakšnih konkretnih obljub župani niso dobili. »Je pa ministrica podala nekaj koristnih informacij, med drugim tudi, da bo letos na voljo nekaj več denarja za sanacijske ukrepe, tudi za savinjsko regijo,« je po sestanku še povedal Naraločnik. Med prioritetami za letošnje leto so čiščenje naplavin na območju Solčave in Lučnice, sanacija brežin na Savinji od ribiškega doma proti Vrbju, pa sanacija brežin ob Mlinarjevem jezu pod Prodnikom ter redna vzdrževalna dela na zadrževalnikih pritokov Savinje, ki so precej polni in zato ne funkcionirajo, kot bi morali.

»Kot rečeno, nekaj je že bilo opravljenega za zaščito naših vodotokov, a še zdaleč premalo, da bi zagotavljalo varnost naših občanov. To se je ne nazadnje pokazalo tudi ob zadnjem neurju, ki je še zlasti prizadelo solčavsko občino,« je še povedal Naraločnik. Župani se še kako zavedajo, da je treba vse ukrepe in vzdrževalna dela izvajati redno, želijo pa si tudi, da bi bil pri tem bolj slišan tudi njihov glas, saj sami najbolje vedo, kako se obnašajo vodotoki v njihovih občinah.