Nedavno so na Gimnaziji Novo mesto praznovali 270. obletnico šole. S ponosom se ozirajo na bogato tradicijo in na dijake, ki so izšli iz njihove šole ter pustili pečat v znanosti, kulturi, športu in politiki. Ponosni so na vse nekdanje dijake. Njihov seznam je zelo dolg, za vsakega od njih pa z veseljem rečejo »ta je pa naš«. Novomeško gimnazijo so obiskovali tudi Leon Štukelj, Ivan Tavčar, Miran Jarc, Anton Podbevšek, Jože Colarič, Rok Biček, Matjaž Berger in Violeta Bulc. V šolske klopi v najstarejšo gimnazijo vabijo tudi letos.

Oddelki glede na interes dijakov

»Na informativnem dnevu bomo predstavili vse programe, ki jih izvajamo na šoli, to so gimnazija, klasična gimnazija, športni oddelek in maturitetni tečaj, organizacijo šole, dejavnosti, drugačne oblike pouka in obšolske dejavnosti. V naslednjem letu bomo tudi oblikovali oddelke glede na interese dijakov, na tak način bodo lažje razvijali svoje interese in poglabljali znanje na svojem močnem področju,« je uvodoma povedala ravnateljica Gimnazije Novo mesto Mojca Lukšič.

V 2. letniku bodo dijaki lahko svoje znanje širili tudi pri interdisciplinarnih tematskih sklopih (ITS). S takšnim načinom izvedbe želijo dijakom omogočiti, da se z raziskovalnim, interdisciplinarnim in projektnim pristopom lotevajo različnih vsebin, ponujali bodo med drugim gledališko projektno delo, farmacevtske in medicinske vsebine, učenje tretjega tujega jezika in humanistike. Dijakom, ki jih zanimajo jeziki in humanistika, pa na novomeški gimnaziji priporočajo vpis v program klasične gimnazije.

Raziskovalno delo in spoznavanje drugih držav

Prednosti obiskovanja gimnazije so številne in mladim tudi ponujajo veliko dodatnega znanja in izobraževanja.

»Splošni gimnazijski programi ponujajo široko splošno izobrazbo. Razgledanost dijaki pridobivajo tudi pri obšolskih dejavnostih, kjer imajo možnost raziskovalnega in projektnega dela, spoznavanje drugih držav na ekskurzijah, lahko se udeležijo izmenjav, športnih dejavnosti, tekmovanj v znanju, različnih umetniških natečajev, si ogledajo vrhunske filmske in gledališke predstave, ustvarjajo, pišejo in še bi lahko naštevala. Dijaki naj bodo pozorni na našo ponudbo in jo izkoristijo,« je opozorila ravnateljica.

Bližnjic ni

Na naše vprašanje, koliko naj na odločitev za vpis bodočega dijaka vplivajo starši in osnovna šola, je sogovornica odgovorila:

»Že nekaj let opažamo trend, da učenci izbirajo lažje poti. Poudarila bi, da je za vsakega, ki namerava nadaljevati študij na univerzitetnih programih, lažja pot pravzaprav, dolgoročno gledano, težja. Pri študiju bodo imeli veliko slabše izhodišče, saj je standard znanja, ki ga zagotavljamo gimnazije, veliko višji. Žal o tem starši in učenci premalo razmišljajo. Vse gre nekako v smeri 'imeti se fino'. Pozabljamo pa na to, da nam prav doseženi zahtevnejši cilji dajo samozavest in zaupanje vase, da zmoremo. Izobražen človek v katerem koli poklicu potrebuje široko splošno znanje in razgledanost.«

Bodite pozorni na odnose v šoli

Na vprašanje, na kaj bi želeli še posebej opozoriti obiskovalce informativnih dnevov za srednje šole in gimnazije, je ravnateljica gimnazije Novo mesto dejala:

»Na informativnih dnevih na šolah predstavljamo predvsem zanimive in 'povabljive' dejavnosti. Pozorni naj bodo tudi na odnose med profesorji in dijaki ter vzdušje na šoli. To so stvari, ki jih ni mogoče zaviti v celofan, jih pa lahko ob obisku šol zelo jasno začutimo.

Pri odločitvi za srednješolski program razmišljajte dolgoročno. Vsi poznamo tisti stavek, da nam lahko vzamejo vse, samo znanja ne. V današnji poplavi informacij je še toliko bolj pomembno, da imamo znanje, na podlagi katerega lahko te informacije kritično ovrednotimo. Zaupajte vase, prepričana sem, da zmorete.«