Izkušnje si je župan Šuštar nabiral v gospodarstvu, a mu je tudi županovanje sila ljubo. Pravi, da na občini vsakemu obiskovalcu najprej ponudijo tradicionalne domače preste. »Sveže nam pripeljejo vsako sredo, ko imamo uradne ure za občane, in ob tradicionalni kulinarični dobroti, ki jo peče že tretja generacija domačih pekov, beseda vedno lažje steče,« je prepričan župan, ki ga občani tudi na cesti radi pocukajo za rokav in brez zadrege kar tam opozarjajo na svoje želje in težave.

Kako se kaže zavezanost občine sonaravnemu razvoju v praksi?

V svojem okolju na srečo nimamo večjih onesnaževalcev, imamo pa odlično geostrateško lokacijo in odlične povezave do bližnjih mest in krajev. Naši občani so zelo iznajdljivi in radi delajo. Zato imamo tudi eno najnižjih stopenj brezposelnosti v državi. Priseljevanja ne omejujemo, a nas prostorski akti zavezujejo, da se širimo zelo počasi in gradimo le individualne hiše. Družbena in komunalna infrastruktura ne bi prenesli hitrejše rasti. Zato blokov, ki bi poslabšali kakovost bivanja, nimamo, in upam, da jih tudi v naslednjega pol stoletja ne bomo gradili.

Kljub temu stanje vaše družbene in komunalne infrastrukture ni idealno...

Zagotovo. Dokler smo bili pod okriljem ljubljanske občine, ni bilo veliko posluha za potrebe in želje, denimo, prebivalcev Šinkovega Turna, saj v Ljubljani še vedeli niso, kje ta je. V samostojni občini Vodice pa so svetniki iz vseh krajev občine in se hitro dogovorimo, kje še kaj manjka, kaj je treba narediti takoj in kaj lahko še malo počaka. Predvsem pa vsak evro prej trikrat obrnemo. Zadnja leta smo vlagali predvsem v šolstvo in malo manj v ceste, ki nas tudi tarejo. Prednosti nekdanjega okrilja čutimo v prometnih povezavah, knjižnici…, slabosti in omejitve pa v pomanjkanju prostorov za zdravstvo in društvene dejavnosti. Manjka nam tudi dobra večja trgovina. A vse to že načrtujemo v novem centru Središče Vodic, ki ga bomo začeli graditi čez dve leti.

Kaj vse bo še v bodočem Središču Vodic?

Ker za ureditev muzeja nimamo denarja, bomo v novem centru uredili tudi spominski kotiček kar preveč prezrtega rojaka Jerneja Kopitarja. Poleg supermarketa in zdravstva bo v njem tudi medgeneracijski center, tam bodo kulturni in društveni prostori ter upravni center. Vanj bomo preselili komunalo in občinsko upravo. Morda se nam pridruži še policija, in če bo znova našla interes, tudi upravna enota, ki nas je lani zapustila.

Zakaj boste znova selili občinsko upravo, saj ste nove prostore ravno uredili?

Naši novi začasni prostori nad knjižnico v prvi vodiški šoli so žal pretesni. Manjkata nam dve pisarni. A bomo znali po selitvi tudi te prostore koristno uporabiti za kaj drugega, zagotovo jih ne bomo prodali.

Na področju podhranjene komunalne infrastrukture vas skupaj z Mestno občino Ljubljana in občino Medvode čaka zajeten projekt gradnje kanalizacijskega omrežja, ki je izdatno podprt z evropskimi sredstvi. Kolikšen del občine bo priključen na kanalizacijsko omrežje in koliko vas bo naložba stala?

Priprave že potekajo, gradnjo devet kilometrov dolge hrbtenice kanalizacijskega omrežja od Vodic do Ljubljane bomo začeli konec zime in jo končali naslednjo jesen. Občina bo za 5,5 milijona evrov vredno naložbo najela 1,3 milijona evrov posojila in v naslednjih štirih letih ob gradnji omrežja celovito komunalno opremila in rekonstruirala še dvajset cest in ulic v skupni dolžini več kot 15 kilometrov. Vse ceste in ulice bodo dobile novo infrastrukturo, pločnike, vodovodne priključke, javno razsvetljavo, optiko, plinske priključke in nov asfalt. Na kanalizacijsko omrežje bo priključene skoraj dve tretjini občine, drugi se bodo lahko priključili kasneje. Povprečno družinsko hišo bo priklop stal okoli 1500 evrov, pri plačilu na obroke pa 30 odstotkov več.

Zaradi preobremenjenih cest, zlasti nevzdržnega tovornega prometa, ki se vali preko Mengša in Vodic proti Gorenjski z avtocestnega izvoza v Lukovici, so občani večkrat protestirali...

Tudi zaradi protestov občanov smo jeseni skupaj z državo odlično poskrbeli za večjo varnost udeležencev v cestnem prometu skozi naselje Vodice. Trajna rešitev pa bo zgraditev vodiške obvoznice, saj skozi ozko grlo Vodic dnevno pelje več kot 10.000 vozil. Po zgraditvi mengeške obvoznice bo prometa žal še več. Zato bi bila za nas najboljša trajna zapora ceste za tranzitna tovorna vozila, a to ni realno. Je pa vse bolj realna vodiška obvoznica. Minister za infrastrukturo, Peter Gašperšič, ki si je prometne razmere temeljito ogledal tudi na terenu, nam je obljubil, da se začne graditi prihodnje leto. Mi seveda še naprej ne bomo ničesar prepuščali naključju in se bomo še naprej udeleževali vseh rednih pripravljalnih sestankov za gradnjo obvoznice s predstavniki državnih institucij.

Kakšne so prometne povezave s prestolnico in večjimi kraji v bližini?

Z Ljubljano nas povezuje prva integrirana proga LPP št. 60, ki je znižala cene in napolnila avtobuse, tako da je to ena redkih linij, ki ne prinašajo izgub. Avtobusne povezave so odlične tudi z drugimi kraji in mesti, kamor se vozijo naši občani na delo ali v šolo. Preko LAS-a se načrtujejo tudi nove kolesarske poti, ki jih bomo skupaj z ljubljansko urbano regijo kmalu začeli graditi. Predvidoma naj bi jih končali do leta 2020. V načrtih je tudi povezava Ljubljane s Krvavcem, ob vseh kolesarskih povezavah pa bomo hkrati urejali tudi hodnike za pešce.

Je bližina poslovne cone v Komendi za vas prednost ali slabost, ki prinaša dodatne prometne obremenitve?

Cona v Komendi nam prinaša prepotrebna delovna mesta, prometne zadrege pa je zagrešila država, ki ni najprej poskrbela za infrastrukturo in zgradila obvoznice, saj je takrat denar bil. Ampak po toči ne gre zvoniti. Se trudimo, da bo kmalu bolje.

Katere naložbe še pripravljate?

Letos bomo končali gradnjo vrtca v Vodicah, ki ga širimo za dva oddelka. Prav tako bomo razširili kuhinjo, kjer lahko sedaj pripravljamo le 150 obrokov, čeprav je v vrtce zajetih 240 otrok. Končali bomo tudi ureditev športnega parka v Utiku in uredili štiri nova avtobusna postajališča. V naslednjem mandatu imamo odprtih že za 15 milijonov projektov. Največja sta kajpak kanalizacija in spremljajoča komunalna infrastruktura ter Središče Vodic. Če bo denar, bomo zgradili tudi večnamensko športno dvorano ob šoli, za katero gradbeno dovoljenje že pridobivamo. Zunanje športne površine ob šoli, ki jo obiskuje 560 otrok, smo že uredili. Ob prenovi pa smo šolo tudi energetsko sanirali.