Vladna pobuda predstavlja formalni uvod v pogovore, pogajanja in usklajevanja, v okviru katerih morata imeti Slovenija in Madžarska širok prostor za pogovore in iskanje najustreznejših rešitev, saj le tak način dela lahko vodi v oblikovanje vsebine sporazuma, ki bo v največji možni meri lahko zagotovila optimalne interese države, so še sporočili po seji vlade.

Po končanih pogajanjih podlage za določanje tajnosti vsebine ne bo več. Predlog sporazuma bo predložen vladi in poslancem DZ v obravnavo in potrditev. Brez ratifikacije DZ sporazum ne more imeti pravnih učinkov, zato se tudi pogajalska delegacija brez potrditve DZ v imenu države ne more dogovoriti o ničemer, kar bi našo državo zavezovalo.

O tem, ali bosta državi pogajanji sploh lahko začeli, bodo sicer v torek na zaprti seji odločali člani odbora DZ za zunanjo politiko.