Pri Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki je zadolženo za vzdrževanje prometnih znakov, vsako leto obnovijo okoli 150 dotrajanih, prelepljenih in obledelih znakov in zamenjajo približno 450 poškodovanih in zlomljenih prometnih znakov.

»Znaki zaradi sonca s časom obledijo, se umažejo, ali pa jih neznanci prelepijo z nalepkami, porišejo ipd., medtem ko je konstrukcija prometnega znaka še vedno ustrezna in uporabna. V takih primerih prometni znak nadomestimo z novim, starega pa damo v obnovo proizvajalcem, ki nanje na primer namestijo novo odbojno folijo, popravijo napise ipd. Vsako leto tako obnovimo približno 150 prometnih znakov,« sporočajo iz sektorja prometne opreme in signalizacije pri Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice in dodajajo, da poškodovane oziroma polomljene znake shranijo in kasneje oddajo v predelavo barvnih kovin.

Vsako leto poškodovanih 450 prometnih znakov

Okoli 450 prometnih znakov na leto pa je poškodovanih zaradi vandalizma ali v prometnih nezgodah. »Beležimo različne primere, kot so kraja prometnega znaka, prelepitev prometnega znaka, zasuk in poškodovanje prometnega znaka s fizično silo ter poškodovanje prometnega znaka in droga zaradi nepazljivosti pri vožnji oziroma parkiranju,« pravijo in na vprašanje, ali kateri predel Ljubljane bolj izstopa po številu poškodovanih prometnih znakov, odgovarjajo, da se poškodbe znakov dogajajo povsod v približno enakem obsegu in da ne morejo navesti lokacije, ki bi po tem posebej izstopala. Občane pa pozivajo, da lahko o poškodbah in dotrajanosti prometnega znaka obvestijo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice po elektronski pošti info@lpt.si ali lpt.nc.promet@lpt.si oziroma prek spletnega portala.