Težave s poplavami od Stražišča do Žabnice so za tisoče ljudi v teh naseljih stalnica. Zdaj pa je krajane Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Bitenj razburila naložba kranjske občine, ki je na začetku naselij zgradila ogromen zadrževalnik.

Zadrževalnik s prostornino okoli 25.000 kubičnih metrov zadržuje vse tisto, kar z meteornimi vodami priteče iz Kranja oziroma naselja Stražišče. Zadrževalnik stoji na mestu, kjer so se prej vode razlivale po travniku oziroma se zlivale v naravno kotanjo.

»Nič novega se ni zgodilo, zdaj zadrževalnik zadržuje tisto, kar je prej travnik. To smo morali narediti, da bi začeli urejati probleme meteornih vod in kanalizacije v Stražišču,« je na seji sveta krajevne skupnosti Bitnje povedal projektant Uroš Ferjan potem, ko je ob minulem deževju zadrževalnik že razkuril ljudi, saj so izvajalci del večjo količino vode izpustili v potok Štajna. Ta teče skozi Bitnje proti Žabnici, voda iz potoka pa je tedaj že zalila nekaj prostorov. A to naj bi bila le napaka ob gradnji, zadrževalnik naj bi v prihodnje zadržal vse, kar priteka iz Stražišča.

»Ja, res je med temi vodami tudi del odplak kanalizacije, a je bilo tako tudi do zdaj!« je dejal Ferjan, ki pa ni mogel odgovoriti na vprašanja o posledicah zadrževanja umazanije. Odgovore na vprašanja, kdo bo čistil nesnago, ki se bo nabrala v zadrževalniku, ali se bodo tam začeli zadrževati komarji ter ali bo iz zadrževalnika smrdelo, krajani Bitenj preko svoje krajevne skupnosti zdaj terjajo od kranjske občine.

Kmetom mestni smrad

Da iz Stražišča v Bitnje z meteornimi vodami tečejo tudi odplake kanalizacije, je ekološki problem svoje vrste. V Bitnjah so z nedavno končanim evropskim projektom Gorki končno uredili kanalizacijo, meteornih voda pa še ne. Zanje je od nekdaj služil potok Štajna, katerega struga pa je bila ob različnih gradbenih posegih lastnikov zemljišč spremenjena in ne opravlja več svoje vloge kot nekoč. Vodja projektne pisarne v kranjski občini Tanja Horvat je krajevno skupnost Bitnje v zvezi s tem opozorila, da je bilo zasutje Štajne velika napaka krajanov. »Potoka ni zasula občina niti vodarska stroka, ampak krajani sami,« je zapisala.

In čeprav so posamezniki ob gradbenih in drugih posegih – večinoma na svojih zemljiščih – omejevali in zapirali potok, stroka zdaj pričakuje rešitev prav od njih. Projektant Ferjan namreč poziva krajevno skupnost Bitnje, da naj od svojih krajanov pridobi soglasja za ureditev potoka prek njihovih zemljišč, z namenom, da bi tokrat potok uredili strokovno. Vendar pa v osnutku proračuna kranjske občine za leto 2017 za ta namen ni zagotovljen še niti cent, kar kaže, da bo do končnih rešitev tako v Stražišču kot vaseh do Žabnice minilo še precej časa.