»V coni krožišč še ni, v uporabi je še vedno sistem, kot je bil zasnovan v začetku načrtovanja OIC sredi osemdesetih let, ko je bilo prometa občutno manj in je bil tudi drugače tempiran,« razkriva župan občine Trzin Peter Ložar. Zato so se odločili za preureditev treh križišč, ki naj bi učinkovito spremenila prometni režim in uredila prometne zadrege na celotnem območju cone.

V spodnjem križišču pri piramidi je glavni razlog za preureditev v krožišče bolj tekoč promet ob konicah, zgornji dve predvideni krožišči pa sta namenjeni predvsem umiritvi prometa na najdaljši ulici v OIC, pojasnjuje Ložar. Prometni režim se bo med gradnjo prilagajal potrebam dnevnih migracij, krožišča pa bodo gradili sočasno, a tako, da bodo dopuščala normalno pretočnost, še pravi trzinski župan. Dodaja, da bo to, poleg tekoče sanacije vozišč in komunalne infrastrukture, glavna letošnja naložba v OIC. Denar so že zagotovili, razpis za izvajalca del, ki je objavljen na spletni strani občine, pa se izteče 15. februarja. Dela naj bi bila končana do konca julija, krožišča pa prevzeta mesec dni kasneje.