V občinah Domžale, Mengeš in Trzin so dela v sklopu projekta oskrbe s pitno vodo v celoti končana, v občinah Kamnik in Moravče, ki imata nekoliko večji investicijski zalogaj, pa gredo h koncu, so povedali na včerajšnji predstavitvi projekta oskrbe s pitno vodo. Projekt posodobitve vodovodnih sistemov petih občin, ki krepko presega vrednost 11 milijonov evrov, je izdatno podprt z državnimi in kohezijskimi sredstvi. Država bo projektu namenila 1,2 milijona, Evropska unija 6,9, občine pa 3,2 milijona evrov.

Ker je v prejšnji finančni perspektivi denarja za sofinanciranje zmanjkalo, so projekt prenesli v finančno perspektivo 2014–2020, v občinah pa z zalaganjem lastnih sredstev kljub temu začeli dela že leto prej in jih v treh občinah že končali. Tudi v občini Kamnik so že končali dela na južnem vodovodu v naseljih Perovo, Šmarca in Volčji Potok, je povedal župan Marjan Šarec. Na tem delu so uredili centralno vodovodno omrežje, zgradili vodovod med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom pri Veterini Kamnik ter nadgradili južni del vodovoda v naseljih Šmarca, Volčji Potok in Rudnik. Kot je še povedal župan, so za ta dela že prejeli pol milijona evrov nepovratnih sredstev.

Zdaj v Kamniku dela nadaljujejo z gradnjo vodovoda v Tuhinjski dolini, kjer hkrati polagajo fekalno kanalizacijo in vodovod. Še letos načrtujejo zgraditev vodohrana Soteska s prostornino 400 kubičnih metrov, ki bo zagotovil zadostne količine vode iz centralnega vodovodnega sistema za celotno območje Tuhinjske doline.

Prvi javni vodovod

Na območju občine Moravče so že posodobili vodovoda Podbrdo–Grmače–Dešen in Soteska–Podstran–Dole, dela na tretjem vodovodu, Hrastnik–Kal–Tlačnica, ki bo občanom zagotovil prvi javni vodovod, pa so v sklepni fazi, je povedal župan Martin Rebolj. Občani na tem območju so doslej uporabljali kapnico, ob suši pa so jim vodo dovažali gasilci. V občini dela potekajo tudi na vrtini ČVM-1. Zgradili so že 500 metrov elektro-kabelske kanalizacije.

Na območjih občin Domžale, Mengeš in Trzin so v sklopu skupne naložbe uredili primarne povezave na območju črpališč na Mengeškem polju in primerneje uredili pretoke med posameznimi deli sistema. Dodatno so na vodovodno omrežje priključili dolomitski vodnjak, na območju Kolovca pa uredili vrtino, ki zagotavlja sistemu dodatne količine vode. V vodovodni sistem Domžale so v sklopu projekta priključili vodovodni sistem Mengeš, ki se je prej oskrboval predvsem z vodo iz vodovodnega sistema Krvavec. Za priključitev na vodovodni sistem Domžale je bila aktivirana dodatna vrtina in zgrajen povezovalni cevovod med obstoječimi črpališči na Mengeškem polju in obstoječim vodovodom pri tovarni Lek. V občini Trzin so zgradili 1.780 metrov cevovoda.