Gospa Dimic v svojem pismu navaja podatke iz Kemisove okoljske izjave za leto 2016 glede štirih požarov v obratu. V Kemisu delujemo transparentno in smo tudi v okoljsko poročilo 2016 navedli, da smo imeli štiri manjše požare (vžige), ki so jih obvladali prisotni zaposleni. Vsak tak vžig smo analizirali in sprejeli ukrepe, da se ta ne bi ponovil. Vsako leto smo izobraževali zaposlene o preventivi požarnega varstva, prav tako smo z lokalnimi gasilci letno imeli vaje, na katerih smo jih seznanili z novostmi. Kupili smo tudi IR-kamero, s katero smo vsak dan po delovišču preverili temperature odpadkov (tudi na dan požara), in pa top za peno, katerega učinkovitost smo preverjali z gasilci. Torej ne drži, da Kemis ni ravnal odgovorno na področju preventivnih ukrepov požarne varnosti.

Prav tako v omenjenem pismu ne držijo navedene količine odpadkov – po vaši navedbi naj bi imeli na dan požara skladiščenih okoli 14.500 ton nevarnih snovi. V Kemisovem veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju imamo določeno, da lahko skladiščimo največ 1430 ton odpadkov. Podatke o tem, koliko in katere odpadke smo imeli na dan požara v skladišču, smo javno objavili na spletni strani 10 dni po požaru. Iz evidence je razvidno, da dovoljene količine niso bile presežene. V Kemisu imamo dovoljenje za pretok odpadkov 45.000 ton letno, torej smo bili z navedeno predelavo okoli 25.000 ton znotraj dovoljene količine.

Napačna je tudi informacija, da nam je inšpektor 30. maja 2017 odredil začasno prepoved obratovanja, ker naš načrt zaščite in reševanja ni vključeval vseh določenih elementov. To ne drži, delovanje je bilo zaustavljeno, ker je bila v požaru poškodovana oprema, ki jo predpisuje okoljevarstveno dovoljenje. Ponavljam, da je Kemis imel redna izobraževanja zaposlenih in vaje z okoliškimi PGD na področju požarne varnosti. Tudi dokumentacijo smo imeli shranjeno v požarno varni sobi, ki pa zaradi visokih temperatur požara žal ni zdržala. Kljub temu smo podatke restavrirali v 10 dneh po požaru iz virov, kamor smo jih v skladu z veljavno zakonodajo posredovali.

Nesporno dejstvo je, da ima Kemis pozitivno vlogo pri varovanju okolja, saj je v preteklem 10-letnem obdobju poskrbel za predelavo oziroma odstranitev več kot 200.000 ton nevarnih odpadkov. S tem Kemis prispeva k vsestransko varni proizvodnji slovenskega gospodarstva in varni odstranitvi nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Menim, da smo jasno pokazali, da zavajajoče informacije Alenke Dimic ne držijo, in se v prihodnje ne bomo več odzivali na zlonamerna pisma.

Emil Nanut, direktor Kemisa