Devetindvajsetega januarja se izteče razpis za športna društva in klube, ki želijo pridobiti denar občine za izvajanje športnih programov, ki jih Mestna občina Ljubljana predpisuje v svojem letnem programu športa. Občina namerava letos med klube in društva razdeliti okvirno 7,2 milijona evrov, je razvidno iz razpisne dokumentacije. Ob tem se izvajalci letnega programa športa lahko potegujejo tudi za brezplačno uporabo športnih objektov v občinski lasti.

Posebna občinska komisija bo prejete prijave začela odpirati 2. februarja. V predvidoma 120 dneh od zaključka odpiranja prijav bo komisija prijavitelje obvestila o njihovem uspešnem ali neuspešnem kandidiranju za občinski denar. O brezplačni uporabi športnih objektov pa bo občina kandidate obvestila v roku 240 dni po zaključku odpiranja ponudb.

V minulem letu je občina klubom in društvom skupno dodelila 5,46 milijona evrov, pri čemer v ta znesek niso všteti morebitni dobitniki, ki so se pritožili. Lansko leto je največ občinskega denarja za izvajanje letnega programa športa dobil Rokometni klub Krim, in sicer slabega pol milijona evrov. Navedeni rokometni klub je bil tudi leto prej na vrhu seznama prejemnikov občinskih sredstev z nekaj več kot 509.000 evri. Za Krimom so se lansko leto po višini prejetega zneska zvrstili še Kolesarsko društvo Rog, Košarkarski klub Olimpija Ljubljana, Timing Ljubljana, Odbojkarski klub ACH Volley Ljubljana in Športno društvo Nogometni klub Olimpija Ljubljana. Omenjena peterica je tudi leta 2016 po višini prejetih sredstev zasedala mesta tik pod vrhom, a so bili klubi in društva nekoliko drugače razvrščeni kot lani.

Poleg 7,2 milijona evrov, ki jih bo občina razdelila med izvajalce različnih športnih programov za predšolske otroke, mladino, odrasle, invalide in izvajalce vrhunskega športa, bo mestna uprava v letošnjem letu še nekaj milijonov porabila za športne objekte. Iz letnega programa športa je razvidno, da bo občina 5,75 milijona evrov porabila za vzdrževanje, obratovanje in investicije v športne objekte. Od tega bo šla večina denarja (4,27 milijona evrov) za obratovanje in redno vzdrževanje športnih objektov v upravljanju javnega zavoda Šport Ljubljana in osnovnih šol. Preostanek bo občina porabila za investicijsko vzdrževanje objektov in investicije.