Mestna občina Ljubljana (MOL) načrtuje, da bo letos razdelila nekaj več kot sedem milijonov evrov med športna društva in klube, ki bodo izvajali predpisane športne programe. Tako kot prejšnja leta bo občina največ denarja namenila programom za otroke in mladino. Za te programe je občinski oddelek za šport predvidel do 4,1 milijona evrov.

Ob tem se bodo ljubljanska športna društva in klubi lahko potegovali tudi za kar 241.000 šolskih ur brezplačne uporabe športnih objektov v lasti mestne občine. Tudi pri oddaji športnih objektov je občina največ, kar 190.000 šolskih ur predvidela za dejavnosti otrok in mladine. Prijave za sofinanciranje morajo društva in klubi občini poslati do vključno 20. februarja.

Kdo bo skrbel za rekreacijo odraslih?

Letni program športa 2017 je povzročil nekaj slabe volje med izvajalci športnih programov za odrasle. V uredništvo smo namreč prejeli pismo izvajalcev tovrstnih programov, ki so se razburili, češ da bo občina po novem ves denar za športno rekreacijo odraslih namenila le v program Razgibajmo Ljubljano, ki pa naj bi ga izvajal en izvajalec. Na oddelku za šport, ki ga vodi Marko Kolenc, so zatrdili, da na oddelek niso prejeli tovrstnih pripomb.

Poudarili so, da so v letnem programu športa poleg programa Razgibajmo Ljubljano navedeni tudi drugi programi s področja športne rekreacije odraslih. Kateri so, niso našteli. A v javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov je pod postavko Programi športne rekreacije odraslih denar res predviden le za Razgibajmo Ljubljano. Poleg tega je oddelek za šport v obrazložitvi letnega programa športa zapisal, da bodo »vsi do sedaj sofinancirani animacijski programi športne rekreacije sofinancirani le prek enega izvajalca letnega programa športa v okviru programa Razgibajmo Ljubljano«, zato so pomisleki nekaterih društev očitno upravičeni.

S sodelovanjem naj bi si zmanjšali stroške

Program Razgibajmo Ljubljano je v preteklosti izvajal na javnem razpisu izbrani konzorcij športnih zvez iz Ljubljane, so povedali na občini. Kdo bo letos dobil to nalogo – eno športno društvo ali zveza več športnih društev – bo jasno šele, ko bodo znani rezultati javnega razpisa.

Ko so na minuli seji mestnega sveta pomisleke izvajalcev športnih programov za odrasle povzeli tudi nekateri svetniki, je Kolenc pojasnil, da želijo izvajalce spodbuditi k oblikovanju konzorcija, saj bi tako lahko racionalizirali nekatere stroške in imeli večje možnosti za pridobitev sredstev Fundacije za šport in evropska sredstva. Po mnenju oddelka za šport bi sodelovanje društev imelo zanje dodatne koristi z vidika zmanjševanja stroškov, saj bi se skupaj lahko oglaševali, urejali administrativne zadeve pri upravnih organih in podobno.

Mestna občina je letos v program Razgibajmo Ljubljano vključila vse animacijske in ligaške programe ter druge manjše športnorekreacijske prireditve. V sklopu tega programa bodo potekali recimo razna ligaška tekmovanja, vadba teka, pohodništvo, cestno in gorsko kolesarjenje, tek na smučeh, kegljanje, športno plezanje in vodena vadba na tako imenovanih otokih športa po mestu.

Na oddelku za šport ocenjujejo, da bodo vse dejavnosti, ki do sedaj niso potekale pod okriljem programa Razgibajmo Ljubljano, z njim pridobile večjo prepoznavnost in posledično bo večja tudi udeležba. »S tem bomo prispevali k cilju, s katerim želimo v športno rekreacijo vključiti še več prebivalcev občine, obenem pa bo poraba proračunskih sredstev tako še bolj učinkovita,« so dejali na oddelku za šport.