Združenje radiodifuznih medijev je sklep o javnem pozivu predsedniku vlade sprejelo na letnem zboru članstva v sredo. Kot so opozorili v današnji izjavi za javnost, mediji z izjemo javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v dveh ključnih dokumentih, ki sta strategija razvoja medijev in nacionalni program za kulturo, sploh niso omenjeni.

Postopki priprave in sprejemanja dokumentov na ministrstvu za kulturo po njihovih navedbah potekajo brez predhodnega posvetovanja z zainteresirano javnostjo in stroko, poleg tega je minister s svojim odnosom do stroke in medijev »v vseh dosedanjih javnih razpravah pokazal popolno ignoranco ter elementarno nepoznavanje vloge medijev v demokratični družbi«.

Razrešitev Peršaka zahtevajo, »ker je nesprejemljivo, da ministrstvo, pristojno za medije, vodi oseba, ki medijev ne razume in jih tudi ne želi razumeti ter v dveh letih za medije ni naredila praktično ničesar«. Po njihovih navedbah je Peršak s svojo neaktivnostjo naredil slovenskim medijem »dolgoročno nepopravljivo škodo«.

Cerarja zato pozivajo, da po razrešitvi ministra nemudoma pristopi k urgentni pripravi najnujnejših popravkov zakonodaje, ki naj nastanejo v dialogu z izdajatelji medijev, novinarji in stroko, in ne z njihovim ignoriranjem ali sprenevedanjem. »Slovenija potrebuje medijsko zakonodajo, ki bo upoštevala vlogo medijev in novinarjev v demokratični družbi kot enega ključnih nosilcev javnega nadzora nad oblastjo,« so prepričani.