Po dolgih letih in zastojih pri gradnji ima nova radovljiška knjižnica vendarle končno podobo. Po sanaciji strehe, ki je ob poletnih nalivih puščala, so se dela nadaljevala. Nedavni tehnični pregled je pokazal nekaj pomanjkljivosti, ki se večinoma nanašajo na še nedokončana zaključna dela. Na občini zagotavljajo, da jih bodo izvajalci odpravili večinoma še ta mesec. To pa ne bo zadnja kljukica na seznamu pred selitvijo knjižnice v novo stavbo. »Predložiti bo treba tudi dokazilo o pravici uporabe dodatnih 37 parkirnih prostorov v garažni hiši v kletni etaži na Vurnikovem trgu, jih označiti in zagotoviti neovirano dostopnost za uporabnike knjižnice,« opredeljujejo v kabinetu župana.

Tako zahteva gradbeno dovoljenje

Radovljiški občinski svet je že sprejel spremembo proračuna za letošnje leto in potrdil dopolnilo za dodatni vložek v novo radovljiško knjižnico, vreden 448.000 evrov. »Gre za zahtevo, ki jo je treba izpolniti, če želimo za knjižnico pridobiti uporabno dovoljenje,« pojasnjuje župan Ciril Globočnik. Direktorica občinske uprave Alenka Langus dodaja, da bodo stroški gradnje knjižnice, zunanje ureditve trga, opreme za knjižnico, investicijskega nadzora in dokumentacije ter nakupa parkirnih prostorov skupaj znašali 6,3 milijona evrov.

Število parkirnih prostorov je glede na veljavne normative določeno z gradbenim dovoljenjem, pojasnjujejo na občini. Ta navaja 43 parkirnih prostorov v kletni etaži in 34 zunanjih parkirnih prostorov. Med tehničnim pregledom so bili že zagotovljeni vsi zunanji parkirni prostori in šest prostorov v kletni etaži. A kot pojasnjujejo, občina preostalih parkirnih prostorov v kletni etaži doslej ni odkupila predvsem zaradi omejenih proračunskih sredstev.

»Tudi zato smo jih poskušali zagotoviti z najemom, česar pa Gorenjska banka kot hipotekarni upnik prodaje premoženja družbe Perina ni sprejela. Tako je bil odkup edina možnost za pridobitev uporabnega dovoljenja, ne nazadnje pa občina s tem povečuje svoje premoženje in rešuje problematiko parkiranja v središču Radovljice,« pojasnjujejo na občini.

Dodaten premislek o alternativnih rešitvah

Tokratno skoraj pol milijona evrov vredno dodatno breme občinskega proračuna, ki je bil sicer sprejet že leta 2016, ni šlo v potrditev brez pomislekov. Nasprotoval mu je odbor za finance. Predsednica odbora Mariana Karla Rebernik je občinski upravi predlagala, naj izkoristi vse druge možnosti za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja. Pri tem je imela v mislih poskus spremembe trenutnega gradbenega dovoljenja, ki občini nalaga nakup dodatnih parkirnih prostorov v podzemni garaži na Vurnikovem trgu. A to bi selitev knjižnice, ki jo Radovljičani čakajo že dolgo, premaknilo še za dodatno leto, je odvrnil župan, kar pa po vseh zapletih prav tako ne bi bilo racionalno. »Menimo, da je racionalna čimprejšnja selitev knjižnice v nove prostore,« pravijo v kabinetu župana.

Knjižnica naj bi se tako po osmih letih od začetka gradnje v nove prostore preselila predvidoma marca oziroma aprila. Kot smo poročali, se je gradnja nove radovljiške knjižnice začela že leta 2010, vendar je bila zaradi pomanjkanja denarja prvič prekinjena leta 2011, tri leta pozneje pa se je v tretji gradbeni fazi zaradi stečaja izvajalca popolnoma ustavila. Takrat je občina stavbo knjižnice zaščitila, medtem pa je končno podobo dobila nova radovljiška stanovanjska soseska Vurnikov trg, ki ga je skupaj z radovljiško občino gradila družba Perina. Opremo za knjižnico v vrednosti 450.000 evrov (308.700 evrov je prispevalo ministrstvo za kulturo) je občina kupila že leta 2010, dela na »okostju« stavbe pa so nadaljevali predlani.