Medtem ko slovenska vlada pripravlja akcijski načrt Slovenija – dežela zagonskih podjetij, ki naj bi bil pripravljen še ta mesec, s čimer se odziva na pobude startupov iz maja lani, ji bodo danes svoj predlog poslali še podjetniki, združeni v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC, Slovenian Bussines Club). Pet minut pred dvanajsto bodo predstavili predloge v programu Za prodorno Slovenijo, v katerem izražajo svoja pričakovanja od vlade in političnih strank.

Podjetniki so namreč prepričani, da sedanji trendi niso tako ugodni, kot se jih pogosto predstavlja v javnosti. BDP je realno šele pred meseci dosegel predkrizno raven, zaradi česar po njihovem mnenju upravičeno govorimo o izgubljenem desetletju. Vlada mora po mnenju podjetnikov imeti pripravljena dva »scenarija: da bomo še nekaj let imeli gospodarsko rast in jo izkoristili za razvojni preboj oziroma da bomo že čez dve ali tri leta čutili novo krizo, na katero pa ne smemo čakati ranljivi.«

Da ima Slovenija odlično priložnost za preboj, še posebej s prednostmi, ki jih prinaša digitalizacija, je prepričan tudi Tone Stanovnik, direktor Špice. »Spodbuditi moramo digitalno revolucijo v podjetjih, ki prinaša ne samo povečanje učinkovitosti in produktivnosti, kjer Slovenija vidno zaostaja, ampak vpeljuje tudi nove revolucionarne poslovne modele, s pomočjo katerih lahko po robu prehitimo velike zahodne igralce. Zmanjšati je treba obremenitve plač sedaj, ko je to mogoče, in spodbujati vlaganja, saj sedimo na kapitalu, treba mu je samo znižati jezove in ga spustiti na plodna tla slovenskega podjetniškega poguma. Pospešiti je treba modele za nagrajevanje ključnih sodelavcev z opcijami in delitvijo manj davčno obremenjenega dobička med zaposlene,« našteva Stanovnik.

Država bi morala po njegovem mnenju korenito zmanjšati število zaposlenih na birokratskih delovnih mestih, jih preusposobiti, centralne službe reorganizirati, agencije in zavode, ki živijo na račun neupravičenega konkuriranja komercialnim ponudnikom, pa potisniti na trg. »Država naj najboljše sodelavce javne uprave preusmeri med ekonomske svetovalce po svetu z odgovornostjo, da bodo dosegli postavljene in jasno merljive cilje tudi skozi slovenska izvozna podjetja,« poudarja Stanovnik. A prvi korak so mladi, ki so temelj prihodnjega napredka. Po njegovem mnenju je treba naravoslovno izobražene kadre vzgojiti doma in jim odpreti vrata v svet, v Slovenijo pa pritegniti najboljše, ki želijo živeti v najlepši državi na svetu ter uspešno izvažati svoje izdelke in storitve v svet. jpš