Zaostrene razmere pri poslovanju v tretjem četrtletju lanskega leta in nekaj drugih signalov, kot je izjava predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca, da je lanskoletni dobiček ogrožen, so nakazovali, da bi eden največjih delodajalcev v Sloveniji minulo poslovno leto lahko zaključil v rdečih številkah. To se nazadnje ni zgodilo. Toda čeprav je Skupina Gorenje lani po ocenah ustvarila 1,23 milijona evrov dobička, ni razlogov za veselje.

Višina doseženega čistega dobička namreč predstavlja kar 85,4-odstotni zaostanek za letom 2016, ko je znašal 8,43 milijona evrov. Po pojasnilih predsednika uprave Gorenja Franje Bobinca je nižji dobiček predvsem posledica izjemnega povišanja cen surovin: nabavna cena plastičnih mas se je zvišala kar za četrtino, jeklene pločevine pa za desetino. »Kljub težavnim razmeram na trgu v drugi polovici leta smo dosegli načrtovane prihodke in že deveto četrtletje zapored ustvarjamo dobiček,« je poudaril predsednik Bobinac.

Poleg dobička se je za skoraj pet odstotkov, na 76,3 milijona evrov, znižal eden ključnih kazalcev uspešnosti poslovanja, denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko sredstev ostane za vračilo posojil, naložbe in izplačilo dividend lastnikom.

Prodaja gospodinjskih aparatov nižja od načrtovane

Skupina Gorenje je lani ustvarila 1,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 3,9 odstotka več kot v letu 2016 ter skladno z načrti. Pri tem je bila prodaja v temeljni dejavnosti gospodinjski aparati v višini 1,08 milijarde evrov, zaradi padca v zahodni Evropi, nižja od načrtovane. V dejavnosti prodaje gospodinjskih aparatov je letos načrtovana rast v višini dobrih desetih odstotkov. Celotni prihodki naj bi se ob prodaji nekaterih hčerinskih družb iz ostalih dejavnosti povečali za 1,6 odstotka. Čisti dobiček pa naj bi se povečal z 1,23 na 8,13 milijona evrov.

Svoje poslovanje Gorenje financira pretežno z dolžniškimi viri. Od vsote vseh sredstev v višini 1,14 milijarde evrov je imela namreč Skupina Gorenje konec lanskega leta preko dve tretjini dolžniškega kapitala. Ob tem so čiste finančne obveznosti znašale 349,5 milijona evrov, kar je bilo za 2,3 odstotka več kot leto pred tem. V letošnjem letu v Gorenju napovedujejo obsežno znižanje finančnih obveznosti – za 75 milijonov evrov, na 274,4 milijona evrov. Razdolžitev bo v največji meri posledica prodaje netemeljnih dejavnosti. V Gorenju so sicer lani zaključili večletni cikel velikih naložb v proizvodnji, katerih rezultat so nove generacije izdelkov v vseh izdelčnih skupinah za vse ključne blagovne znamke.

Iskanje strateškega partnerstva

Eden od ključnih ciljev ostaja osredotočanje na dejavnost gospodinjskih aparatov, s tem pa tudi prodaja netemeljnih dejavnosti. V lanskem letu so pričeli s prodajo hčerinske družbe Gorenje Surovina, ki je leta 2016 ustvarila dobrih 50 milijonov evrov prihodkov, dezinvestirali pa so tudi posel s premogom. Po poročanju časnika Finance so pogodbo za dobavo premoga ljubljanski Energetiki v vrednosti 26 milijonov evrov, veljavno do leta 2022, prodali švicarski multinacionalki Vitol.

Franjo Bobinac je prepričan, da gre Gorenje v pravo smer. Po njegovih pojasnilih z osredotočanjem na osnovno dejavnost gospodinjskih aparatov in dezinvestiranjem ostalih dejavnosti, povečevanjem prodaje premijskih in inovativnih izdelkov, zviševanjem prodaje na zunajevropskih trgih ter iskanjem ustreznega strateškega partnerja zagotavljajo dolgoročni razvoj Skupine Gorenje. Strateškega partnerja so v Gorenju začeli iskati nedavno. »Če bi nam v nekem strateškem partnerstvu uspelo nabavne cene znižati za pet odstotkov, bi letni prihranek znašal 25 milijonov evrov,« je med prednostmi povezovanja s strateškim partnerjem v intervjuju za Dnevnik nedavno izpostavil Bobinac.

V zvezi s sponzoriranjem ruskega nogometnega kluba Torpedo Moskva je na predlog predsednika uprave Franja Bobinca in revizijske komisije nadzorni svet sicer sprejel odločitev, da se v najkrajšem možnem času opravi pregled posla. Očitki o fiktivnih pogodbah, pranju denarja in zavajanju nadzornega sveta v povezavi s sponzoriranjem ruskega nogometnega kluba Torpedo v sezoni 2014/15 so se pojavili proti koncu lanskega leta. Franjo Bobinac jih je zavrnil in poudaril, da so v celoti neresnični in ustvarjajo zavajajoč vtis o nepreglednem in vprašljivem poslovanju Skupine Gorenje.