Na ljubljanski občini so se po treh letih odločili znova rahlo prevetriti uredbo o določitvi območij za pešce. Za Nazorjevo ulico na občini namesto trenutne popolne prepovedi predlagajo uvedbo omejenega lokalnega prometa za prevoz do frančiškanskega samostana in hotela Union, dostop pa bodo omogočili tudi uporabnikom poslovnih prostorov na Nazorjevi ulici 6 in stanovalcem na Nazorjevi ulici 12. Tem bodo dovolili dovoz do lastnih parkirišč ali garaž ali do javnih parkirnih površin, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce. Tako kot drugje bo tudi za Nazorjevo ulico dovoljena tudi dostava z dovolilnico vse dni v tednu med 6. in 10. uro.

Občina predlaga tudi spremembo prometnega režima na Gornjem trgu. Danes je tam dovoljen omejen lokalni promet, na magistratu pa predlagajo, da bi spodnjo polovico ulice od Starega trga do Rožne ulice popolnoma zaprli za promet, zgornji del do predora pod gradom pa bi ohranil obstoječi režim. S tem bi še nekoliko povečali pešcono, kjer je promet prepovedan. Cona se razteza že na 106.465 kvadratnih metrih. Pol manjše je trenutno območje z omejenim lokalnim prometom, ki gre nekoliko bolj na roko tamkajšnjim stanovalcem, trgovcem, podjetjem in drugim uporabnikom. Paket sprememb na področju prometa, ki jih bo mestni svet obravnaval konec januarja, dopolnjuje še uredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce. Z njo bodo na občini sistematično uredili status parkirnih površin za stanovalce z območja za pešce. Na dan 1. 9. 2017 je bilo za leto 2017 izdanih 811 takih dovolilnic, medtem ko je razpoložljivih parkirnih prostorov le 344. Čeprav to razmerje pomeni, da stanovalci včasih prav pred svojimi stanovanji ne najdejo parkirnega mesta, so ta večinoma razporejena na dovolj velikem območju, da praviloma vsak najde prostor za svoj avto.