»Razen če bi vodstvo do jutra sporočilo, da sprejema naše zahteve,« pravi Zvonko Vukadinovič, vodja stavkovnega odbora. Po njegovih besedah direktorica Milena Dular ne privoli, da bi se tudi v novomeškem zavodu za razporejanje in plačilo nadomestila plače uporabljala določila dogovora iz leta 2009. Gre za praznične dneve, ko delavci ostanejo doma. Namesto da bi prejeli nadomestilo, jim vodstvo piše proste ure, ki se ne štejejo v fond ur in jih morajo kasneje nadomestiti ali pa zanje pisati dopust. Kot nam je dejal Vukadinovič, bo sindikat vztrajal pri svojih zahtevah. Danes popoldne naj bi imeli še usklajevalni sestanek z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. »Tudi tam se lahko odločijo, da direktorici povedo, kaj je prav. Ministrstvo bomo še enkrat opozorili na omenjeni dogovor, ki ga je podpisala tudi sedanja ministrica, a ničesar ne ukrene, da bi se določila dogovora udejanjila tudi v Novem mestu.« Sindikat je tako prepričan, da zavod na račun delavcev ustvarja dodatni dobiček. »V lanskem letu so tako morali bolničarji, kuharji, sestre in drugi zaposleni v zavodu dejansko opraviti 88 ur več dela kot direktorica in drugi javni uslužbenci v šolstvu, državni upravi in drugih socialnovarstvenih zavodih,« pravi Vukadinovič.