Stanovanjska gradnja v gorenjski prestolnici je v preteklosti doživljala vzpone in padce. To zlasti velja za sosesko Kozolci na prostoru nekdanje mlekarne, ki je kljub izdelanim načrtom zaradi težav z denarjem niso zgradili. V prihodnje bo največja naložba na tem področju državna, republiški stanovanjski sklad načrtuje ob Savi 250 novih stanovanj.

Župan Kranja Boštjan Trilar je poudaril, da je to ena največjih in najpomembnejših naložb v prihodnjih letih. Da bi jo čim bolj učinkovito uresničili, bo Mestna občina Kranj pripravila ustrezne prostorske načrte za zemljišča na levem bregu Save, v bližini Delavskega mostu in na nekdaj zasebnih zemljiščih. Ta del Kranja je bil v preteklosti izrazito industrijski, propad nekaterih tovarn in trgovanje z nepremičninami pa sta povzročila, da sta tam nastala že objekt za rekreacijo in stanovanjska soseska, ki jo je pred leti prav tako zgradil državni stanovanjski sklad. Načrtovana novogradnja ima eno veliko slabost – je brez ustrezne cestne povezave za tako veliko sosesko. Po županovih besedah bodo uredili tudi ustrezno povezavo z mestnim središčem z novo cesto.

Začetek gradnje v letu 2019

Pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije so nam pojasnili, da so za zemljišča po pogodbi izpred desetletja plačali takrat nekaj več kot 6,15 milijona evrov. To v praksi pomeni, da so okoli 25.000 kvadratnih metrov plačali po približno 200 evrov za kvadratni meter in davek. Stanovanjsko sosesko Ob Savi bodo gradili v več fazah. V prvi bo zraslo 140 stanovanj, izbirajo pa že med predlaganimi urbanistično-arhitekturnimi rešitvami. Ker naj bi na podlagi tega kranjska občina pripravila podroben prostorski načrt, je začetek gradnje predviden v letu 2019, konec pa dve leti pozneje. V soseski bodo stanovanja velika od 35 do 80 kvadratnih metrov in bodo namenjena stroškovnemu najemu skladno s stanovanjsko politiko sklada. Zemljišče je še med stečajem podjetja Tekstilindus kupil podjetnik Drago Šubic z Bleda, ki je zgradil tudi bližnji rekreacijski center, stanovanjskemu skladu pa ga je dejansko prodalo podjetje NNT, d. o. o., iz Ljubljane, ki se je ukvarjalo z nepremičninami in ne deluje več.

Naložba je v gorenjski prestolnici več kot dobrodošla, saj je gradnja stanovanj v minulih letih zastala. Trenutno kranjsko podjetje Domplan gradi manjši kompleks stanovanj v okviru soseske med Kokrico in Brdom. Res pa je, da so v času gospodarske krize imeli prodajalci stanovanj na Planini precej težav s prodajo okoli 200 stanovanj, podobno je bilo tudi s sosesko Dvorec Jelen v mestnem jedru. Trenutno je po ocenah nekaterih nepremičninskih agencij tudi v Kranju povpraševanje večje.