»Poteza Agencije RS za okolje (Arso), ki je 5. decembra lani podjetju Global avto izdala okoljevarstveno dovoljenje za obrat, ki stoji na zemljišču nekdanjega podjetja KIV Vransko, v njem pa omenjeno podjetje razstavlja izrabljena vozila in predeluje nevarne odpadke, je nerazumna. Arso je s tem na robu trškega jedra Vranskega, ki je zaščiten naselbinski spomenik, legaliziral okolju nevarno dejavnost in dovolil, da podjetje letno predela 1650 ton izrabljenih vozil ter dobrih 28 ton nevarnih odpadkov, v prvi vrsti bencina, kurilnega olja, dizelskega goriva ter svinčenih baterij,« se jezi župan Vranskega Franc Sušnik.

Iz postopkov izključili lokalno skupnost

Kot poudarja, je okoljevarstveno dovoljenje zadnje v vrsti nerazumnih in tudi nezakonitih dejanj Arsa, ki so se začela že oktobra 2016, ko so podjetju Global avto izdali sklep, da jim ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Na tak način so iz postopka izključili javnost in lokalno skupnost. Vse pritožbe in poizkuse občine, da bi se ta vključila v postopek izdaje dovoljenja, pa so zavrnili.

»V okoljevarstveno dovoljenje je Arso, poleg razstavljanja in zbiranja izrabljenih vozil, kar je bil predmet odločanja v predhodnem postopku o (ne)potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja, povsem nerazumno in po našem prepričanju tudi nezakonito vključil in izrecno dovolil celo predelavo nevarnih odpadkov.  Zato smo na ministrstvo za okolje in prostor, Arso in druge pristojne organe naslovili vprašanje, kako je mogoče, da za dejavnost predelave nevarnih odpadkov, po prizorih, videnih na Vrhniki, v Zalogu in še kje, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Do danes odgovora še nismo dobili,« pravi Sušnik.

Na Arso romala pritožba, o kateri še ni odločeno

Na Arsu so okoljevarstveno dovoljenje  izdali, ker naj bi podjetje Global avto za to izpolnjevalo vse zakonsko predpisane obveze. A na občini vztrajajo, da to ne drži. Po njihovem je okoljevarstveno dovoljenje izdano nezakonito, zato zahtevajo njegovo razveljavitev. S peticijo so se, med drugim, obrnili na predsednika države in vlade ter varuhinjo človekovih pravic.

»Ministrstvo in Arso se še nista odzvala. Poslanska skupina SDS pa je zahtevala sklic nujne seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v državnem zboru. Ta bo že to sredo, naš pooblaščeni pravni zastopnik je vložil tudi pritožbo na izdano dovoljenje,« našteva zadnje aktivnosti Sušnik. Če tudi to ne bo zaleglo, Vranščani ne izključujejo protestov in celo zapor cest.

Zanimivo je, da je zavod za varstvo kulturne dediščine podjetju Global avto izdal kulturnovarstveno soglasje, a le za tehnične preglede vozil na severnem delu območja KIV Vransko. Da namesto teh na zaščitenem območju kopičijo odslužena vozila, so ugotovili šele z ogledom po prijavi občine. Zavod je nato pozval podjetje, da zaprosi za izdajo kulturnovarstvenih pogojev, a jim je direktor in lastnik obeh podjetij Žonta in Global avto Samo Feštajn zagotovil, da je deponija le začasna. In da bodo za to poskrbeli, če bo postala trajna.

Feštajn se je skupaj s svojo svetovalko Neveno Teo Gorjup udeležil tudi zadnje seje občinskega sveta, a svetnikov nista uspela prepričati, da je njihova dejavnost okoljsko neoporečna. Na Arsu pa so potrdili, da so prejeli pritožbo občine Vransko na izdano okoljevarstveno dovoljenje. »Dejstva iz pritožbe, ki je bila vložena pravočasno, bomo preučili in o njej odločili. Sicer pa okoljevarstveno dovoljenje tudi še ni postalo pravnomočno, zato Global Avto na omenjeni lokaciji še ne bi smel poslovati v skladu z izdanim dovoljenjem,« so pojasnili na Arsu.