V začetku novega leta se je na zavodu za zaposlovanje trlo iskalcev zaposlitve, ki so brez nje ostali predvsem zaradi izteka zaposlitev za določen čas, med njimi je bilo največ gradbincev. Vendar jih velik delež med njimi dokaj hitro dobi novo zaposlitev tudi na drugih delovnih področjih, saj imajo veliko delovnih izkušenj in si z dodatnim usposabljanjem ali prekvalifikacijo lahko pridobijo nov poklic, poudarja Barbara Vrtačnik, direktorica območne službe Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje. »Zavod za zaposlovanje ni čakalnica in pri vsakem iskalcu zaposlitve si prizadevamo še isti dan najti potencialnega novega zaposlovalca ali možnosti dodatnega usposabljanja. Zelo pomembno se mi zdi, da z zavoda ne odidejo praznih rok,« zagotavlja Vrtačnikova.

Med poklici, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave, da dobijo ustrezne sodelavce, so delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, skladiščniki ter prodajniki. »Gradbeni delavci imajo res veliko delovnih izkušenj in so lahko tudi izvrstni prodajniki gradbenega materiala ali oblikovalci kovin,« je prepričana Vrtačnikova.

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo decembra lani prav zaradi izteka zaposlitev za določen čas več prijav na zavodu in hkrati manj zaposlovanja, trend pa naj bi se že februarja spet obrnil. Tako je bilo ob koncu lanskega leta v zavodovi evidenci registriranih 85.060 brezposelnih, kar je 3,2 odstotka več kot novembra, kar pa je hkrati 14,6 odstotka manj kot decembra 2016. Na novo se je v zavodovo evidenco prijavilo 8225 ljudi, od tega 5341 zaradi izteka zaposlitev za določen čas in 1274 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Brezposelnost sicer v Sloveniji upada tretje leto zapored in je bila oktobra lani 8,8-odstotna. Lani se je najbolj zmanjšala na območju, ki ga pokriva območna enota zavoda za zaposlovanje Trbovlje, in sicer za 21 odstotkov, sledita Novo mesto s 17,5 odstotka in Maribor s 16,7 odstotka. Lani se je med brezposelne prijavilo 82.379 ljudi, kar je za 8,4 odstotka manj kot leto prej.

Manj je tudi prvih iskalcev zaposlitve – prijavilo se jih je namreč 12.344, kar je za 13 odstotkov manj kot v letu 2016. Še vedno je največ brezposelnih na območju območne službe Ljubljana, in sicer 24.532, sledita Maribor z 11.271 brezposelnimi in Celje z 9225 registriranimi brezposelnimi. Delodajalci so lani iskali v zavodu predvsem čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike, delavce za preprosta dela v predelovalni industriji, voznike težkih vozil in vlačilcev, natakarje, zidarje, strokovne delavce za zdravstveno nego, varilce, orodjarje in skladiščnike in letos bo povpraševanje po njih še veliko.

»Delodajalci bomo morali sprevideti, da je kadrovski bazen prazen in da morajo biti odprti za iskalce zaposlitve vseh starosti in tudi tiste z ovirami, če je mogoče. Ti namreč lahko delajo, vendar potrebujejo drugačne delovne pogoje, lahko delajo polovični delovni čas ali od doma. Delodajalci se bodo morali prilagoditi fleksibilnim oblikam dela, prav tako morajo v polni meri zaživeti mentorski programi, če želijo, da znanje ostane in se razvija v podjetju. Znanje starejših zaposlenih, ki pridejo tudi k nam na zavod, ker želijo delati, je še premalo izkoriščeno. Zato jim je treba dati priložnost,« poudarja direktorica območne službe Ljubljana Zavoda za zaposlovanje.