Nov pregled študij o pijačah z dodanim sladkorjem kaže, da je uživanje sladkih pijač povezano s prekomerno težo in debelostjo. Države, ki se še niso lotile ukrepov za zmanjšanje uživanja tako imenovanih praznih kalorij, ki jih vsebujejo te pijače, pa morajo ugrizniti tudi v to kislo jabolko.

Študijo so objavili v reviji Dejstva o debelosti, ki jo izdaja Evropsko združenje za raziskave debelosti (EASO), izvedla pa jo je skupina avstrijskih, švicarskih in španskih avtorjev. Pregledali so 30 novih študij, ki so bile objavljene med letoma 2013 in 2015, nobene pa ni sponzorirala industrija pijač. V pregledno študijo je bilo vključenih 244.651 ljudi: tretjina iz Evrope, petina iz ZDA, drugi pa so bili iz preostalih delov sveta.

Vse več dokazov

»V zadnjih treh letih se je zelo povečala količina dokazov, ki povezujejo uživanje sladkih pijač ter prekomerno težo in debelost pri otrocih in odraslih,« je pojasnila dr. Nathalie Farpour - Lambert iz Univerzitetne bolnišnice Ženeva. »Na osnovi starih in novih dokazov smo prišli do zaključka, ki bi moral biti že jasen: javnozdravstvene politike si morajo prizadevati za čim manjše uživanje sladkih pijač in spodbujati uživanje zdravih alternativ, na primer vode. Kljub temu v mnogih državah na tem področju še niso naredili nič ali pa zelo malo.«

Od 30 študij se jih je dvajset nanašalo na otroke, deset pa na odrasle. Skoraj vse študije (93 odstotkov) so pokazale pozitivno povezavo med uživanjem sladkih pijač in prekomerno težo oziroma debelostjo. Le ena študija pri otrocih ni pokazala te povezave, ena od študij pri odraslih pa ni pokazala, da bi bil ukrep zamenjave sladkih pijač z vodo in ozaveščanjem ljudi učinkovitejši od zgolj slednjega.

Avtorji so priznali, da je skoraj nemogoče s popolno zanesljivostjo postaviti neposredno vzročno povezavo med sladkimi pijačami ter prekomerno težo in debelostjo. Dr. Farpour-Lambertova je pojasnila, da na telesno maso posameznika lahko ob sladkih pijačah vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer nezdrava prehrana, premalo gibanja… V študijah so te dejavnike upoštevali in rezultati so kljub temu pokazali pozitivno povezavo med sladkimi pijačami in prekomerno težo. To pa kaže, da imajo sladke pijače že same po sebi vpliv na telesno težo.

Nujno medsektorsko sodelovanje

V številnih državah po svetu ugotavljajo visoko potrošnjo sladkih pijač in tudi v državah, kjer ljudje manj posegajo po teh pijačah, opažajo naglo naraščanje potrošnje.

Dokazi o povezanosti med sladkimi pijačami in naraščanjem telesne mase pri otrocih in odraslih kažejo na nujnost ukrepov, je povedala dr. Maira Bes - Rastrollo z Univerze Navarra v Španiji. Avtorji študije navajajo učinkovite ukrepe: tako je na primer po višji obdavčitvi sladkih pijač v Mehiki njihova prodaja upadla za 12 odstotkov, najbolj pri najrevnejših slojih prebivalstva (za 17 odstotkov). Veliko držav že izvaja različne ukrepe, uperjene v zmanjševanje potrošnje sladkih pijač. Tako med drugim zmanjšujejo njihovo dostopnost, dvigujejo ceno, ozaveščajo prebivalstvo, uvajajo drugačno davčno politiko, izboljšujejo označevanje na embalaži pijač in drugo.

Vendar bo za zmanjševanje porabe sladkorja nujna ne samo politična volja, ampak tudi sodelovanje s pijačarsko industrijo, opozarjajo avtorji. Kot primer učinkovitega in izvedljivega ukrepa navajajo strategijo zmanjševanja uživanja soli, kot so jo zastavili v Veliki Britaniji: prehrambna industrija je v zadnjem desetletju postopno znižala vsebnost dodane soli v živilskih izdelkih. V strategiji so natančno opredelili ciljne vrednosti in v kakšnem časovnem obdobju mora industrija te cilje doseči.

V prihodnosti morajo študije odgovoriti predvsem na vprašanja, kako zmanjšati porabo sladkih pijač v različnih skupinah prebivalstva, kakšen je učinek različnih ukrepov na telesno težo pri otrocih in odraslih, kakšna je odgovornost prehranske industrije, politike, javnozdravstvenih institucij, lokalnih skupnosti, šol, posameznikov, ali bi bilo mogoče davek na sladkor uvesti ne samo pri pijačah, ampak tudi živilih in kakšen učinek bi to prineslo… Učinkoviti bodo ukrepi, pri katerih bodo sodelovali deležniki iz različnih sektorjev, so zaključili avtorji študije. lo