Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad spodbuja podjetja k sistematičnemu razvoju in upravljanju starejših zaposlenih, saj jih bodo le tako lahko motivirala, da bodo dlje ostali delovno aktivni. Zato je pred časom objavil javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, v katerega se bodo podjetja lahko začela prijavljati 15. januarja prihodnje leto.

V okviru prvega povabila je na voljo 8,8 milijona evrov, prijave bo sklad sprejemal do 30. marca oziroma porabe denarja. Spodbude so namenjene vsem podjetjem ne glede na velikost, in sicer za pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter za razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih (nad 45 let). Pri pripravi strategij lahko podjetje prejme od 1500 do 3000 evrov.

Razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih obsega izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih, udeležbo v motivacijskih programih in usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc. Za posameznega starejšega zaposlenega podjetje lahko prejme do 1834 evrov.

Da bodo podjetja bolje spoznala prednosti javnega povabila, pripravljajo predstavniki sklada brezplačni informativni delavnici. Ti bosta v četrtek, 4. januarja 2018, v Domu gospodarstva v Ljubljani, ter v ponedeljek, 8. januarja, na sedežu območne obrtno-podjetniške zbornice Celje. jpš