Ker si v Stanovanjskem skladu republike Slovenije prizadevajo v prihodnjih letih precej povečati ponudbo najemniških stanovanj po vsej Sloveniji, je prevzem okoli 2000 stanovanj hčerinske družbe Rudnika Trbovlje - Hrastnik v zapiranju zanje pomembna naložba. Direktor republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec pravi, da bodo nepridobitna stanovanja ostala v javnem interesu in tega dela poslovanja zasavske hčerinske družbe ne bodo spreminjali, bodo pa pospešili obnovo stanovanjskega fonda.

V prihodnjih letih za uresničevanje svojih ciljev računajo tudi na evropska sredstva, v Spektru pa bodo oblikovali rezervni sklad, ki ga doslej v družbi niso imeli. Koliko bodo namenili za obnovo zasavskih stanovanj, še niso določili, je dejal Remec in dodal, da bodo pri starih stanovanjih ocenili, ali se jih sploh splača obnavljati ali jih bo nemara bolje porušiti in zgraditi nova. Pri tem je poudaril, da so pri načrtovanju novogradenj odprti tudi za partnerstva z občinami. Do leta 2025 bi tako samo v Zasavju in na Koroškem, kjer imajo okoli 10.000 stanovanj, fond najemniških stanovanj lahko celo podvojili.

A za večje projekte v prihodnjem letu še ne bo prostora, je povedal direktor Spektra Stanislav Sotlar, ki bo na tem položaju ostal do novega razpisa za direktorja. »Ta hip imamo proste roke. Ne bomo hiteli z novimi projekti, ampak se bomo prilagodili lastniku, vmes bo najbrž tudi objavljen razpis za novega direktorja,« je dejal Sotlar, ki o ponovni kandidaturi še ni razmišljal, saj bo njegova odločitev odvisna tudi od sodelovanja z novim lastnikom. Na vprašanje, ali bo prihod republiškega sklada vplival na lokalno gospodarstvo, Sotlar odgovarja, da za zdaj ne in da »bodo stvari potekale tako, kot so bile zastavljene v preteklosti«.

Prilagajali se bodo novemu lastniku

To pomeni, da se bodo osredotočili na prilagoditev poslovanja zahtevam novega lastnika ter pripravo poslovnega načrta, katerega ključni investicijski del bo tudi v prihodnjem letu ostala obnova stanovanj, za kar bodo, podobno kot v minulih letih, namenili okoli milijon evrov. Skoraj polovico tega zneska je letos šlo na transakcijski račun trboveljskega obrtnika Roberta Ahaca, ki s Spektrom posluje prek dveh podjetij, Ahac A & R ter Ahac Inženiring. V republiškem stanovanjskem skladu pogodb z izvajalci še niso pregledovali, saj so se doslej osredotočili le na bilance poslovanja, bodo pa podrobno spoznavanje družbe Spekter, njenega delovanja in zaposlenih uvrstili na seznam prednostnih nalog za prihodnje leto, je dejal Remec in napovedal, da bodo poslovanje Spektra na podlagi ugotovitev po potrebi prilagodili in uskladili z lastnim poslovanjem in njegovimi cilji.