Vrhovno sodišče je prejšnji petek ugodilo pritožbi ministrstva za kulturo in odpravilo začasno odredbo, s katero je upravno sodišče zadržalo razrešitev direktorja Slovenske filharmonije (SF) Damjana Damjanoviča. Začasna odredba je tako po dobrem mesecu prenehala veljati, s tem pa tudi zadržanje sklepa o direktorjevi razrešitvi. Damjanovič torej ni več direktor filharmonije.

Ministrstvo je Damjanoviča razrešilo že 18. oktobra, hišo bi moral dokončno zapustiti 15. novembra, a se je na to odzval z upravnim sporom. Upravno sodišče je na prvi stopnji ugodilo njegovi zahtevi in do pravnomočne odločitve v tem upravnem postopku zadržalo sklep ministrstva. Vrhovno sodišče pa je zdaj ugodilo pritožbi ministrstva, odločitev upravnega sodišča pa spremenilo tako, da je zavrnilo Damjanovičevo zahtevo za izdajo začasne odredbe. Vrhovno sodišče je presodilo, da Damjanoviču z razrešitvijo z mesta direktorja ne nastaja težko popravljiva škoda, pri tem pa poudarilo, da je imenovanje na vodstveni položaj v javnem sektorju, povezan z varstvom javnega interesa in izvajanjem javnih nalog, tudi na položaj direktorja javnega zavoda, privilegij in ne pravica posameznika.

Odločitev sodišča lahko Damjanovič zdaj izpodbija z drugimi pravnimi sredstvi. Še vedno tudi ni končana zgodba na delovnem sodišču, kamor je zaradi domnevno nezakonitih stavk zaposlenih Damjanovič pred časom vložil tožbo. To je nedavno presodilo, da je bila opozorilna stavka 5. decembra lani zakonita, stavka 1. januarja letos pa ne. Toženi se bodo na to odločitev še pritožili.