Minister za kulturo Anton Peršak je očitno sklenil končati dolgoletno vodstveno agonijo Slovenske filharmonije (SF), ki se je v zadnjem letu stopnjevala v stavko zaposlenih. Svetu in strokovnemu svetu SF je namreč podal »poziv za podajo predhodnega mnenja v postopku predčasne razrešitve direktorja javnega zavoda Slovenska filharmonija Damjana Damjanoviča«. Svoj predlog je utemeljil v trinajstih točkah, izjav v tej zvezi pa danes ni želel dajati.

Direktor ne komentira

Postopek za razrešitev je očitno potekal diskretno, tudi na ministrstvu, saj je bil predlog za razrešitev napisan že 27. julija. Ministrov poziv so v Filharmoniji prejeli direktor ter predsednika sveta in strokovnega sveta javnega zavoda. »Nimam kaj komentirati,« je na našo prošnjo odgovoril direktor Damjanovič.

Predstavništvo zaposlenih je zaposlene v orkestru in zboru že obvestilo o odločitvi ministra, predsednica Marina Kopše je povedala: »Pozdravljam pričakovano sprožitev postopka predčasne razrešitve direktorja SF Damjanoviča, čigar delovanje se je v vseh pogledih izkazalo kot škodljivo. Prepričana sem, da je njegova čimprejšnja odstavitev edini način za normalizacijo delovanja SF na vseh ravneh kakor tudi za povrnitev ugleda SF v slovenski kulturni javnosti.«

Predsednik strokovnega sveta Andrej Petrač ni presenečen nad odločitvijo ministra: »To se je nakazovalo že skozi več razgovorov, ki smo jih imeli z njim predstavniki obeh svetov. Ves čas je razumel očitke na račun Damjanovičevega vodenja ustanove. V obrazložitvi za razrešitev so mnogi očitki bolj jasno formulirani, kot so bili naši, saj temeljijo na ugotovitvah strokovnih služb, denimo revizijske službe, ki jo je zahteval minister.«

Predsednica sveta Marjetica Mahne pa nam je povedala: »Minister me je obvestil o razlogih za predčasno razrešitev direktorja, oba sveta pa poziva, naj se v 30 dneh člani opredelimo do njegovega predloga. To bomo storili na skupni seji obeh svetov, ki bo 5. septembra.« Ker sta oba sveta v minulih mesecih izražala nezadovoljstvo z direktorjevim delovanjem, je logično pričakovati, da bosta ministrov predlog razrešitve podprla.

Rok, v katerem se morata sveta opredeliti, je začel teči z datumom vročitve pošte. Po naših informacijah naj bi direktor ministrovo pošto odprl kakšen dan pozneje, torej bo imel tudi kakšen dan časa več, da se opredeli do ministrovih navedb. Tudi on ima namreč 30 dni časa za odgovor.