Zato se zdi, da ni šlo za resno dejavnost, ki bi se skušala približati problemu z intelektualno poštenostjo in objektivnostjo. Vseeno pa se počutim primoranega odzvati glede na resnost vaših izjav in opažanj, ki so nesprejemljiva in bi morebiti izpadla celo žaljiva, če se ne bi, ker so neutemeljena, diskreditirala kar sama; poleg tega ste se, na moje presenečenje, odločili pismo objaviti v časopisih Dnevnik in Mladina.

Vi in drugi udeleženci okrogle mize se oklicujete – si mislim, da izhajajoč iz utemeljitve, da ste zato moralno in zgodovinsko kvalificirani – za pooblaščene za podeljevanje ali zavrnitve potrdil o demokratičnosti, v tem primeru državi članici Evropske unije, kot je Španija, ki je uresničila zgleden prehod v demokracijo in katere demokratične standarde in vladavino prava leto za letom priznavajo vsi pristojni večstranski organi (priporočam vam, da preučite številne razpoložljive statistične podatke).

Glede na vaše očitne predsodke o zadevi, mislim, da ni vredno, da široko odgovarjam na vsako vašo trditev in obtožbo posebej. Vendar vam bom vseeno rekel, gospod predsednik, da so bile vse volitve, ki so se zgodile v Španiji v zadnjih štiridesetih letih, vključno s katalonskimi, demokratične, pregledne in vzorne, njihovi rezultati pa dosledno spoštovani. Sumiti ali vzbuditi celo najmanjši sum, da bi se v Španiji lahko odvile volitve, ki ne bi bile v skladu s standardi države članice EU, je žaljivo in kaže na absolutno nepoznavanje jamstev španskega volilnega sistema. Ob tem vas pozivam, da ga preučite.

Trditi, da so v Španiji politični zaporniki je še ena neutemeljena brezobzirnost, ki je ni mogoče razložiti drugače kot z absolutnim nepoznavanjem prava. V Španiji, tako kot v kateri koli drugi priznani in uradno potrjeni demokratični državi, ni političnih zapornikov, ampak politiki, ki so v zaporu zaradi kršitve zakona in to priznava praktično celotna mednarodna skupnost (izjeme govorijo zase) ter organi kot Amnesty International. Po drugi strani pa bi vas želel obvestiti, da se ljudje, ki jim sodišča trenutno sodijo zaradi domnevnih hudih kaznivih dejanj vstaje, upora ali nezakonite porabe denarja - kaznivih dejanj, ki obstajajo v večini demokratičnih držav, vključno s Slovenijo - in so na begu (ne v begunstvu), v zaporu ali pogojno na prostosti, so popolnoma upravičeni do uveljavljanja pravice do aktivnega ali pasivnega sodelovanja na volitvah, dokler ne bi prišlo do pravnomočne obsodbe. Dejansko je večina njih kandidatov na prihodnjih volitvah v Kataloniji.

Slovenija in Španija sta vedno bili prijateljski državi in partnerici v okviru EU in organizacije NATO. Vi se v vašem pismu tako tudi predstavljate, kar me veseli. Vendar pa se bojim, da s svojim odnosom do Katalonije ne prispevate pozitivno k temu dobremu odnosu, ampak ga ogrožate. Obstaja veliko Špancev, tudi Kataloncev, ki ne razumejo in menijo, da so globoko nepravična - in celo žaljiva - stališča in opažanja, kot tista, ki jih javno navajate v vašem pismu, zlasti, ker jih izraža nekdanji predsednik partnerske in zavezniške države, kot je Slovenija, s katero Španija vzdržuje tesne vezi prijateljstva.

Španija je aktivno podprla vstop Slovenije v evroatlantske institucije in se ji nikoli ni zoperstavila na nobenem področju, ne v zunanji ne notranji politiki, ne na gospodarskem, socialnem, kulturnem ali kakršnemkoli drugem področju. Pri mnogih zadevah smo vedno sodelovali vljudno in lojalno, ob tem upamo, da se bo slednje obdržalo tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,

José Luis de la Peña

veleposlanik Španije