Napovedana popolna obnova ajdovskega Lavričevega trga oziroma starega mestnega jedra, imenovanega Kastra, se je začela. Delavci podjetja CPG Kolektor so na Prešernovi ulici, ki vodi do trga in jo bodo prav tako obnovili, odstranili asfalt in jo prepustili arheologom. Te v zadnjih dneh močno ovira vreme, zato njihovo delo večjih odkritij še ni prineslo.

Je pa ta teden prinesel odločitev, da bodo vsi novi priključki na elektriko, plin in kanalizacijo za okoliške prebivalce brezplačni. Stroške bodo krili ponudniki in občina. Še več, občina bo prebivalcem, katerih dvorišča mejijo na Lavričev trg, finančno priskočila na pomoč pri njihovem urejanju. S tem želi doseči poenoten videz prenovljenega mestnega središča.

Subvencije za nove priključke

»Arheologi na spodnjem delu Prešernove ulice niso odkrili ničesar, počasi se bližajo jedru in središču nekdanje rimske utrdbe. Vem, da so nekaj našli, a poročil o tem še nimajo,« o poteku del spregovori Edo Pelicon, predstavnik za stike z javnostjo na občini Ajdovščina. Ko bodo arheologi raziskovanje končali, bodo na vrsto prišla obsežna dela vgradnje električnih vodov, optičnega omrežja, plinske napeljave, javnega vodovoda in kanalizacije.

Vsi novi priključki bi seveda občane nekaj stali, zato so jim ponudniki storitev in občina stopili naproti. Občinski svetniki so sprejeli sklep, da bodo vsem lastnikom prostorov okrog trga in ulic omogočili brezplačen priklop. »S tem želimo spodbuditi občane, da se priklopijo na nove priključke, tudi na plin, čeprav ga mogoče trenutno sami ne potrebujejo, lahko pa ga bodo nekoč njihovi potomci,« pravi Pelicon.

Še korak naprej so naredili s pobudo o sofinanciranju ureditve dvorišč, na katerih je mogoče najti raznovrstne in raznobarvne materiale od betona, kamna do asfalta. »Občina bo krila razliko od cene osnovne ureditve do tiste, kot je predvidena v idejni zasnovi. Če je cena asfalta dvajset evrov za kvadratni meter, cena plošč pa 280 evrov, bo občina plačala to razliko,« pojasnjuje Pelicon. Ocene, koliko jih bo sofinanciranje priključkov in urejanja dvorišč stalo, nimajo, saj prošenj občanov še niso začeli zbirati. V zameno za pomoč občina od njih pričakuje, da jim bodo dovolili na svojem objektu namestiti svetilke javne razsvetljave, nosilce za novoletno okrasitev in drogove za zastave – seveda, če je to na njihovi stavbi predvideno.

Parkirišče odhaja

V zadnjih letih je napovedana prenova trga dvigala prah z vprašanji, ali bodo trg zaprli za avtomobile in ali nemara ne postaja mesto za velike zabave. Župan Tadej Beočanin je ljudem na srečanju krajanov vnovič zatrdil, da trg ne bo zabaviščni park in tudi ne povsem zaprt za promet. Vstop z avtomobili bodo stanovalcem in lastnikom poslovnih prostorov omogočili z dovolilnicami, res pa je, da na trgu ne bo več parkirišča. Asfalt bo zamenjal repenski kamen z motivom antične mreže, videz pa bo sledil zasnovi, ki so jo za trg pripravili v biroju Ravnikar Potokar. Kamnitim tlom dodajajo kamnite klopi in drugo urbano opremo, latnike s tremi avtohtonimi vipavskimi vinskimi sortami in tri manjše bazene, ki med drugim opominjajo na bližino potoka Hublja, ki z vodo napaja vso dolino.

Zapora cest

Trenutno je zaradi del zaprta Prešernova ulica, veliko je tudi drugih sprememb v prometni ureditvi, zato jih občina vsak dan objavlja na posebni občinski spletni strani. Gradbena dela naj bi bila končana do avgusta prihodnje leto, a s tem najbrž še ni konec kopanja po mestu. Do leta 2021 načrtujejo šest milijonov evrov vredno obnovo Trga prve slovenske vlade, nekaterih drugih ulic in Lokarjevega drevoreda.