Vlada je pred nedavnim prenesla lastninsko pravico nad delom zemljišč na območju Srednje šole Jesenice s stanovanjskega sklada na državo. S tem je omogočila začetek prenove šole, ki jo na Jesenicah čakajo že desetletje. Prenovo bo vodil direktorat za investicije na ministrstvu za izobraževanje, ki bo prihodnje leto izvedel arhitekturni natečaj za dozidavo, rekonstrukcijo in prenovo šole. Sledila mu bo izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, naj bi v prvi fazi zgradili nadomestne delavnice, sledili pa bosta še dve fazi. Njun obseg bo odvisen tudi od ugotovitev raziskav o statični in potresni varnosti šole, od obsega in od razpoložljivosti proračunskih sredstev pa bo odvisna tudi dinamika dela. Ministrstvo za izobraževanje je obnovo jeseniške srednje šole in njeno dozidavo že pred dvema letoma uvrščalo med prioritetne naloge. A kot so nam pojasnili takrat, zaradi krčenja proračunskih sredstev ni bila vključena v proračuna za zadnji dve leti. Opozorili pa so, da se ministrstvo, ki je lastnik stavbe in s tem pristojno za financiranje njene obnove, sicer zaveda tudi nujnosti energetske sanacije šole. Ta naj bi po ocenah vodstva šole kar za polovico zmanjšala stroške ogrevanja in električne energije.

Vodstvo šole, sedanji in bodoči dijaki so novice o bližajoči se prenovi zelo veseli. Razmere za pouk v stavbi, ki je bila postavljena leta 1938, dodatno tretje nadstropje pa je dobila leta 1978, v zadnjem času namreč pogosto niso prijetne. Nemalokrat je bilo treba ob deževju pod puščajočo streho postavljati vedra. Šola nima kuhinje, jedilnica, kamor dovažajo obroke, pa je za vse premajhna. Šola prav tako potrebuje sodobne delavnice, ustrezne specializirane učilnice, predavalnico, prostor za druženje znotraj šole in v njeni okolici. Tudi požarne stopnice bi na stavbi zaman iskali, dijaki invalidi pa so brez dvigala trenutno obsojeni na pouk v pritličju. »Šolo pa smo kljub temu naredili prijetno,« poudarja ravnateljica Andreja Vehar Jerman. »Ob pogovoru z dijaki in njihovimi starši velikokrat slišim pripombo glede zunanjosti, sploh od tistih, ki prihajajo od drugod, Jeseničani pa smo je morda že navajeni. A tudi drugi priznajo, da jih sčasoma to ne moti več toliko.« Pogojev za dobro počutje v šoli pa bo tako za dijake in zaposlene po prenovi še več. Jeseniško srednjo šolo v zadnjih letih obiskuje več kot 600 dijakov. Vpisujejo se lahko v programe strojništva, zdravstvene nege in predšolske vzgoje. Tako dijaki kot profesorji in strokovni delavci pa so močno dejavni v lokalnem okolju, kjer sodelujejo pri projektih na svojih strokovnih področjih, lotevajo pa se med drugim tudi skrbi za okolje in multikulturnih vsebin.