Vzporedno s presojanjem spletnih vsebin zainteresiranih organizacij bodo z vsebino potrebnih prilagoditev in postopki za pridobitev certifikata seznanjali zainteresirane ter snovalce spletnih mest in aplikacij. »Naš temeljni vzgib za podeljevanje certifikata za spletno dostopnost je v ozaveščanju o navzočnosti in potrebah slepih in slabovidnih ter v zagotavljanju enakih možnosti pri dostopu do informacij. V Evropi je po podatku Evropske zveze slepih 30 milijonov slepih in slabovidnih, zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva je pričakovati, da se bo to število v prihodnosti še povečalo,« pojasnjuje skupno odločitev Matej Žnuderl, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Slepi in slabovidni in drugi invalidi se namreč zaradi svoje oviranosti pogosto srečujejo z oteženim dostopom do informacij. Certifikat A3C obravnava področje dostopnosti spletnih vsebin ljudem z okvarami vida in drugimi invalidnostmi, pri čemer pod termin spletne dostopnosti uvrščamo spletna mesta in aplikacije, brskalnike in druga spletna orodja. Več informacij na spletnem mestu Inštituta za dobre vsebine: www.izdv.org.