Slepi in slabovidni se vsakodnevno soočajo z ovirami, ki otežujejo njihovo enakovredno vključevanje v družbo. Dostop do knjig in drugih pisanih gradiv je za ljudi z okvarami vida vrednota, za katero si mora prizadevati družba kot celota. Pomemben korak k temu cilju je bil globalno storjen v letu 2013, ko je bila podpisana marakeška pogodba o olajšanem dostopu do književnih del za ljudi z okvarami vida in motnjami branja. Slovenija je bila v letu 2014 med prvimi državami, ki so pristopile k pogodbi, s čimer je deklarirala svojo politično zavezo in družbeno odgovornost, da to področje uredi v skladu z mednarodnimi zavezami. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah tako po novem omogoča brezplačno reproduciranje, distribuiranje in javno recitiranje avtorskih del v korist invalidnih oseb.