Električno tovorno ladjo, dolgo 70 metrov, poganja 2400 kilovatov velika litij-ionska baterija, ki ima dovolj energije, da lahko pripelje 2200 ton čez razdaljo 80 kilometrov, z največjo hitrostjo 12 kilometrov na uro. Za polnjenje baterije porabi dobri dve uri, enakovredno času raztovarjanja v pristanišču.

»Tehnologija bo verjetno kmalu uporabljena tudi za izdelovanje potniških in drugih ladij,« je povedal Huang Jialin, direktor podjetja Hangzhou Modern Ship Design & Research Co., ki je izdelalo ladjo. Velikanska baterija, ki poganja ladjo, je izdelana iz manjših samostojnih litij-ionskih baterij - če bi nekdo na primer želel večjo zmogljivost, bi moral le dodati več posamičnih baterij k celoti.

Za zdaj jo bodo uporabljali le za prevoz premoga v razna pristanišča

Izdelana električna ladja ime dve večji prednosti. Ne bo pripomogla k škodljivim izpustom v ozračje njene neposredne okolice. Tovorne ladje namreč zelo pripomorejo k onesnaževanju. Prav tako pa bo znižala ceno prevoza, saj je električna energija veliko cenejša kot dizelsko gorivo.

Na račun električnega plovila pa že letijo kritike. Ladja bo namreč primarno uporabljena za prevoz premoga v razna mesta ob Biserni reki. Ironija je na prvi pogled zelo očitna: električna ladja, ki naj bi pripomogla k zmanjšanju emisij v ozračje, bo od mesta do mesta prevažala premog, enega najbolj onesnažujočih fosilnih goriv. Ob tem pa se seveda poraja tudi vprašanje, če ne bo sama električna energija, ki bo napajala ladjo, pridobljena prav s premogom. Kitajska namreč veliko večino svoje električne energije proizvede s termoelektrarnami na premog.

Na Kitajskem izdelavo ladje vseeno vidijo kot korak v pravo smer, država pa je že pred časom zastavila načrte za bistveno povečanje deleža »čiste energije«, s čimer bi električne ladje tudi zares postale okolju prijazne. »Takšna harmonija med ljudmi in naravo bi morala biti vzor drugim ladjam, ki potujejo po lokalnih rekah,« je povedal kitajski okoljevarstvenik Wang Yongchen. Enako tehnologijo bi namreč lahko uporabljali trajekti, kontejnerji in ostale manjše ladje, ki so namenjene potovanju na manjših razdaljah.